Vedr. Puisi A/S

Mod mulighederne for bedrageri og urigtige oplysninger, er der ingen i denne verden, der kan gardere sig - heller ikke bestyrelsesmedlemmer, landsstyret eller landstinget

Torsdag d. 3. februar 2000
Nikolaj Ludvigsen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi.

Indledningsvis skal jeg dybt beklage, at man har konstateret, at Puisis ledelse har ført stort set hele Grønland bag lyset med et fantasifoster. Dette er dybt beklageligt, idet selve formålet og intentionerne bag Puisi er gode og velfunderede.

Jeg er glad for, at man nu og ikke senere fandt ud af, at hele Kina-eventyret var mere eventyr end Kina. Det var derfor en god beslutning fra bestyrelsen, at man besluttede at sende selskabets revisorer afsted for at finde sandheden. Efter min opfattelse bør man holde op med at vaske sine hænder offentligt og tale om, hvorvidt hvilke bestyrelser, der har ansvaret for hvad, og hvorfor politikerne har reageret som de har gjort. Mod mulighederne for bedrageri og urigtige oplysninger, er der ingen i denne verden, der kan gardere sig - heller ikke bestyrelsesmedlemmer, landsstyret eller landstinget. Den tidligere administrerende direktør samt den amerikanske direktør for Kinaluftkastellet bør anmeldes til politiet, således at man kan få opklaret sagen fuldt og endeligt. Det fortjener både befolkningen og politikerne. Man bør ikke feje noget ind under gulvtæppet.

Herefter gælder det om ikke at blive grebet af kortsigtet panik, men målrettet at arbejde for både en kort- og langsigtet løsning på problemet vedrørende Puisi A/S og beskæftigelsessituationen i Nanortalik. Kommunalbestyrelsen i Nanortalik har behandlet sagen, hvor man på min anbefaling vedtog, at man i samarbejde med landsstyret og andre skulle arbejde for en midlertidig løsning af beskæftigelsesproblemerne, således at virkningerne for de berørte, nu afskedigede medarbejdere og fangerne bliver minimeret mest muligt. Herefter gælder det om omhyggeligt og professionelt at arbejde for at få reetableret Puisi A/S på de rigtige og kommercielle vilkår, men denne gang med en effektiv ledelse. Det skylder vi både de berørte tidligere medarbejdere og fangerne, befolkningen i Nanortalik og resten af samfundet.

Den fungerende borgmester og kommunaldirektøren rejser således til Nuuk på mandag for allerede tirsdag at afholde møder med landsstyret og SIK om sagen. Sagen vil herefter blive fulgt nøje af Nanortalik Kommune.