Vi kan selv - hvis det bliver gjort på den rigtige måde

Et salg af KNI til en dansk butikskæde vil i den henseende være en katastrofe ... Vi risikerer at blive afffaldsplads for ukurante danske varer til tårnhøje priser.

Fredag d. 11. februar 2000
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Der er ellers nok at gennemtænke
Privat dominans kontra offentlig dominans
Der er en anden vej


I slutningen af 1997 udkom en rapport om de socio-økonomiske virkninger af råstofudvinding. En arbejdsgruppe af fagfolk med vidt forskellig baggrund havde gennemtænkt virkningerne for samfundet, hvis vi pludselig skulle indrette os på råstofudvinding i stor mængde.

Nu ser det ud til at planerne om at privatisere KNI Pisiffik endelig skal føres ud i livet. Men her har der ikke siddet nogen gruppe af fagfolk med vidt forskellig baggrund og gennemtænkt de socio-økonomiske virkninger.

En arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter fra KNI Pisiffik, tre repræsentanter fra hjemmestyret og to medarbejderrepræsentanter har blandt andet foreslået, at KNI Pisiffik sælges til en dansk butikskæde..

Der er ellers nok at gennemtænke
Ved nyanskaffelse repræsenterer KNI Pisiffik antageligt værdier - butikker, lagre, inventar og maskinpark mv. - på op mod en milliard kroner. Hvis et salg af KNI Pisiffik skulle indbringe 300 millioner kroner, så kan vi komme i den situation - hvis det ikke kaster så mange penge af sig, som køberen havde forventet - at butikkerne lukkes ned en efter en og skoddes til, indtil hjemmestyret af hensyn til forsyningspligten må købe butikkerne tilbage - til helt andre og højere priser end dem, de blev solgt til. Det har vi set med Royal Greenland ved etablering af Nuka A/S.

Et salg af KNI Pisiffiks butikker må derfor ske med en tilbagekøbsret af de enkelte butikker til salgsprisen plus/minus vedligehold og forbedringer, hvis butiksdriften ophører.

Privat dominans kontra offentlig dominans
Den offentlige dominans i detailhandelen har lagt en dyne over den private sektors lyst til at investere og udbygge. Flere har givet op og bare solgt til det opkøbslystne KNI. Strategien hos KNI har været at befæste og udbygge sin dominans på markedet.

Et salg af KNI til en dansk butikskæde vil i den henseende være en katastrofe. Landsstyret har af uforståelige grunde fundet sig i at eje en butikskæde, der ikke gav udbytte. En privatejet butikskæde skal give udbytte - maksimalt udbytte. Og med en dominerende stilling på markedet vil der være alle muligheder for, først at presse de små privatejede konkurrenter i knæ, for derefter at trække pengene hjem gennem et de facto monopol på al detailhandel i Grønland.Vi risikerer at blive afffaldsplads for ukurante danske varer til tårnhøje priser.

Der er en anden vej
KNI Pisiffik bør splittes op i
  1. På den ene side en engrosforretning, der ejes i fællesskab af alle detailbutikker i landet gennem en indkøbsforening. Det vil sikre alle butikker - og forbrugere - billige standardvarer gennem storindkøb.
  2. Og på den anden side en række tidligere KNI-Pisiffik butikker, der udskilles i selvstændige enheder.
Nogle butikker kan sælges lokalt, andre kan bortforpagtes. Køberne vil hovedsageligt være lokale folk. I en række tilfælde vil det være det nuværende KNI-personale, der overtager butikken og driver den videre i fællesskab.

Salgsprisen eller forpagtningsafgiften skal fastsættes ud fra de lokale forhold, så de øvrige butikker ikke påføres en ubillig konkurrence gennem en urimelig lav salgspris eller forpagtningsafgift.

Og slutresultatet vil være en detailhandel i Grønland, som vi selv ejer og driver. En detailhandel der er karakteriseret ved ægte konkurrence mellem jævnbyrdige parter.

Vi kan selv - hvis det bliver gjort på den rigtige måde.