Sæler og mineraler

Opfattelsen fremtoner som en typisk velfærdssamfundsholdning. Bare man bruger løs af pengene, så skal det nok en dag lykkes, at finde skatten for enden af regnbuen

Tirsdag d. 15. februar 2000
Johannes Kyed
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi.

Som man kunne læse i AG tirsdag den 8. februar 2000, er der ifølge Sulisa ingen forskel på Puisi A/S skandalen og mineralefterforskningen. Opfattelsen fremtoner som en typisk velfærdssamfundsholdning. Bare man bruger løs af pengene, så skal det nok en dag lykkes, at finde skatten for enden af regnbuen.
Uddrag af Elna Egedes interview af Direktør Elias Larsen, Sulisa, i AG tirsdag den 8. februar 2000:

Sulisa får måske Puisifabrikken
Direktør Elias Larsen, Sulisa, siger

"- Det koster penge at starte en helt ny produktion. Og de penge, der er brugt på sælfabrikken er småpenge i forhold til de penge, der er brugt i forbindelse med jagten på mineraler.

Det har kostet samfundet rundt regnet 300 millioner kroner, uden at vi har fået noget igen, siger Elias Larsen. Han mener, at det er på sin plads at sammenligne sælproduktionen med jagten på for eksempel guld og olie.

- Sammenlignet med de 300 millioner kroner, vi har brugt i råstofbranchen uden at få noget igen, er de godt 50 millioner, som er gået tabt i Puisi, ikke så mange penge, siger Elias Larsen, men han understreger dog, at det er bestyrelsen, der skal tage stilling til, hvad fahriksbygningerne og maskinerne skal bruges til i fremtiden."
Det må ganske enkelt være et udtryk for uvidenhed og/ eller manglende indsigt i hvorledes mineralindustrien fungerer. Hvordan kan man få sig selv til at sammenligne de to ting (sæl og mineraler)? Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange penge man har brugt. Men et spørgsmål om hvordan, og til hvilket formål.

For det første er der i Puisi’s tilfælde råstoffer nok. I mineralindustrien skal man først ud og lede efter råstoffet. For det andet skal det nævnes med det samme, at de 300 millioner kroner der er blevet nævnt, hvor det tal så end kommer fra, heldigvis ikke er smidt ud i den blå luft. Efterforskningsmidlerne er nemlig med til at opbygge en værdifuld databank indenfor prospektering, efterforskning og evaluering af mineralfund. Man kan ikke bare tage ud og starte en minedrift på baggrund af et enkelt fund! Alle undersøgelser indenfor mineralindustrien har et formål som understøtter hinanden. Hele denne aktivitet finder sted på baggrund af et verdensmarked, som er i konstant bevægelse, og som fortsat har indflydelse på aktiviteten.

Sæler og mineraler kan derfor ikke sammenlignes på den måde.