Dybt betænkelig sag i Kanukoka

Hvad der reelt er sket i mellemtiden ved vi ikke med sikkerhed. Der er givet en mærkværdig forklaring om, at Kanukoka ikke kunne få smølet sig færdig til at gå med i selskabet, og at medarbejderne derfor dannede det alene.

Torsdag d. 24. februar 2000
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Erhverv.

GIV DIG TID til at læse side 5, 6 og 7 om Kimik IT A/S-selskabet, der med hjælp og gode råd fra folk i Kanukoka har skaffet sig kontrol over landsforeningens IT-afdeling, sikret sig tjenesteboliger og gratis husleje for kontoret samt en to-cifret millionomsætning i de grønlandske kommuner!

Det er da en fantastisk historie.

Nu siger vore toppolitikere ganske vist, at medierne generelt bør fortælle om positive begivenheder - og det er naturligvis rigtigt nok - men denne her er altså svær at forbigå i tavshed.

Og så er den positiv derved, at den kan føre til, at nogle mennesker bliver afsløret for det, vi med hverdagens almindelige menneskesprog kalder ulovligheder.

Advokat Wilhelm Malling siger i en redegørelse til Kanukoka, at Kimik IT A/S "har tiltaget sig de rettigheder, der tilhørte det tidligere Kanukoka Informatik på en retsstridig måde - og i strid med delegeretforsamlingens beslutning".

Læs mere om det inde i bladet.

DESVÆRRE KAN vi ikke i dagens udgave fortælle hele historien om den mærkelige sag. Der er nemlig ingen, der vil sige ret meget. Nogle få borgmestre afslører, at deres kommuner helt berettiget har troet, at Kimik IT A/S var det selskab, som delegeretforsamlingen i 1998 besluttede at etablere med Kanukoka som storaktionær og medarbejderne som medejere (12,5 procent af aktierne).

Hvad der reelt er sket i mellemtiden ved vi ikke med sikkerhed. Der er givet en mærkværdig forklaring om, at Kanukoka ikke kunne få smølet sig færdig til at gå med i selskabet, og at medarbejderne derfor dannede det alene.

Det forklarer bare ikke, hvordan det har kunnet lade sig gøre for medarbejderne at besætte faciliteterne i Kanukoka Informatik. Der må derfor eksistere nogle dokumenter med underskrifter på de aftalebetingelser, der frarøver Kanukoka Informatik dets software, hardware, know-how og kunder samt stiller tjenesteboliger til rådighed for de nye ejere. Kanukoka’s formand, Edvard Møller, må i det mindste have skrevet under.

Det ser ud til, at Kanukoka Informatik er blevet foræret væk, uden at de enkelte kommuner har været med til det. De har troet, at det nye selskab primært var Kanukoka-ejet, sådan som delegeretforsamlingen har bestemt det. Og har været i god tro.

DET VIRKER grotesk, at det private IT-selskabs bestyrelsesmedlemmer alle er topchefer i de grønlandske kommuner - enten kommunaldirektører eller økonomichefer. De ved naturligvis, hvad det her handler om, og nogle af dem må have et alvorligt forklaringsproblem derhjemme. Nogle har allerede haft det...

Set fra Kimik’s synsvinkel er alle bestyrelsesmedlemmerne altså ansat hos kunden. Det er en stor fordel for selskabet.

Men i offentlighedens øjne er det ikke bare grotesk. Det er himmelråbende odiøst, fordi en konstruktionen har en indbygget mekanisme, der kan skade Kanukoka og kommunerne.

I Kimik IT A/S steg priserne med 30 procent!

HVIS DET SKULLE vise sig, at ingen i Kanukoka har solgt ud af arvesølvet, og ingen med kompetance har godkendt den nuværende konstruktion, så er der kun et at gøre: Smid gøgeungen ud af reden! Vis Kimik’s medarbejdere/ejere på porten, når de kommer på arbejde i morgen! Bed dem om at flytte ud af de tjenesteboliger, de uretmæssigt bor i! Opkræv husleje for den periode, selskabet har brugt Kanukoka’s lokaler! Og start så det selskab, delegeretforsamlingen har besluttet!

Men er der på den anden side folk i Kanukoka, der har tiltaget sig en kompetence, de ikke har, og sagens opklaring forplumres af sammenspist tavshed, så må vi have en undersøgelse, der kan analysere hele hændelsesforløbet. Og så må det koste hoveder.