Man skal ikke lovgive om god presseskik

Hvis politikerne vil lovgive om de presseetiske regler, kan vi ikke støtte, at ansvaret for medierne flyttes over til Grønlands Hjemmestyre.

Fredag d. 25. februar 2000
Sermitsiaq
Emnekreds: Aviser, radio og TV, Politik.

Grønland overtager ansvaret for medieområdet 1. januar 2001. Netop nu behandles spørgsmålet i landstinget.

Under første behandlingen i sidste uge glædede alle partier og kandidatforbundet sig over, at hjemmestyret overtager dette ansvar. De mente, det burde være sket for mange år siden.

Vi har selvfølgelig også støttet, at Grønland overtager medieområdet. Men vi kan ikke støtte det, hvis det går ud over ytringsfriheden.

I ordførertalerne og under den korte debat var der nogle tendenser, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver journalist.

Landstingsmedlemmerne og såmænd også landsstyremedlemmet mener, at når hjemmestyret overtager ansvaret, får man lejlighed til at "fastsætte regler om god presseetik, adgang til genmæle og Pressenævnets virksomhed".

Men det tilkommer forhåbentlig aldrig politikerne at bestemme, hvad der er god presseetik. Når Grønland overtager ansvaret, bør dette altid være et anliggende mellem udgiverne og presseforeningen her i landet.

I den nuværende medieansvarslov, som endnu gælder for Grønland, henvises der til "vejledende regler for god presseskik", der er den officielle betegnelse for de presseetiske regler i Danmark.

Hvis de skal ændres betragtes det i Danmark som et "privat" anliggende mellem Danske Dagblades Udgiverforening og Dansk Journalistforbund, formentlig på den måde, at udgiverforeningen også vil rådføre sig med Danmarks Radio og TV2.

Oprindelig blev de presseetiske regler udformet af Danske Dagblades Udgiverforening. Journalistforbundet ville ikke anerkende dem, fordi journalisterne anså reglerne for en begrænsning i deres ytringsfrihed. Siden accepterede journalisterne dog i forbindelse med indførelsen af medieansvarsloven, at reglerne blev vejledende.

I dag kan myndighederne i Danmark ikke rejse krav om, at de presseetiske regler skal revideres. Pointen i den danske lov er netop, at den kun henviser til reglerne.

Dette bør også gælde i Grønland, når hjemmestyret overtager ansvaret. En grønlandsk medieansvarslov bør altid henvise til "vejledende regler om god presseskik". Det må understreges, at reglerne er vejledende.

Det er en forkert opfattelse, hvis landstingspolitikerne tror, at de nu skal bestemme, hvilke presseetiske regler, der skal gælde i Grønland, og at de skal lovgive om det.

Hvis politikerne vil lovgive om de presseetiske regler, kan vi ikke støtte, at ansvaret for medierne flyttes over til Grønlands Hjemmestyre.