Tilbundsgående redegørelse vedrørende Puisi A/S

Vi skal koncentrere os om det vi er valgt til. Vi skal som politikere sikre de ydre rammer for et erhvervsliv, som andre, der har forstand på den slags, skal igangsætte og udvikle.

Onsdag d. 1. marts 2000
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi, Økonomi.

Landsstyremedlemmet for erhverv siger i sit svar at udviklingen i Puisi A/S har taget voldsom fart i de seneste måneder.

Det er ikke en opfattelse vi deler i Atassut. Der har helt fra starten været usikkerhed om erhvervsmulighederne for Puisi A/S, men vi har i Atassut støttet projektet, fordi det ville være en stor ting for samfundet og ikke mindst fangererhvervet, hvis der kunne banes en vej for nye produkter baseret på indhandling af sæler.

Hvad vi ikke har støttet og kun haft en mistanke om - det er den totale mangel på overblik og faglig indsigt, der har præget såvel bestyrelse som ledelse i Puisi A/S. Bestyrelsens passivitet over for det der er foregået i ledelsen af Puisi A/S er så ekstrem, at det efter Atassuts opfattelse må være ansvarspådragende.

Vi tog det for givet, at Landsstyret som hovedaktionær løbende holdt sig tæt orienteret om udviklingen i Puisi A/S. Sådan et tilsyn kunne for eksempel være inspireret af de mange beretninger i den trykte presse om tingenes skæve gang i selskabet i hele 1999.


Tidligere skrevet
om Puisi A/S:
30/1-2000 Eiffeltårnet kan stadig sælges
28/1-2000 Pølsen uden ende...
14/1-2000: Det går den rigtige vej - trods alt
8/11-1999: Den grønlandske konkurrencelov - 2. Lidt om Grønland
29/10-1999: Fænomenet Puisi
12/10-1999: Finansloven år 2000
24/9-1999: Åbningstalen ved Landstingets efterårssamling 1999
14/5-1999: Puisi, pølser, piller og politik
20/4-1999: Puisi A/S bruger penge uden at have dem!
13/4-1999: Historien gentager sig igen og igen og igen...
9/3-1999: Puisi A/S - mest politik?
2/2-1999: Aftale ved etablering af landsstyrekoalitionen
Det kan vi nu se ikke er sket.

Landsstyret har som hovedaktionær siddet passivt på sidelinien og fundet sig i en sludder for en sladder i stedet for regulære budgetter og konkrete handlingsplaner - i et omfang der også for landsstyret er ansvarspådragende. Landsstyret bærer et tungt politisk ansvar for det der er sket. Havde landsstyret som hovedaktionær grebet ind i tide, kunne meget i dag have set anderledes ud.

Vi har tabt en masse penge - det er ved at udvikle sig til en dårlig vane.

Men af skade bliver man klog - siges det. Og vi skulle også gerne blive klogere af det der her er sket.

Derfor skal vi ikke nu passivt afvente Sulisa’s bestræbelser på at afdække mulighederne for af genoplive Puisi A/S. Vi skal heller ikke nøjes med at spise Nanortalik af med 5.000 mandetimer og en række kurser (Og til hvilket arbejde? - Hvad har kursisterne at se frem når kurserne er fuldført?)

Vi skal koncentrere os om det vi er valgt til. Vi skal som politikere sikre de ydre rammer for et erhvervsliv, som andre, der har forstand på den slags, skal igangsætte og udvikle.

Nanortalik Kommune har gennem snart mange år ønsket sig en vandforsyning, der er tilstrækkelig til at holde en fiskefabrik i gang hele året rundt. Netop fraværet af en tilstrækkelig vandforsyning var Royal Greenlands argument for at lukke fiskefabrikken i Nanortalik og give den som apportindskud i Puisi A/S.
  1. Skal Nanortalik have en forbedret vandforsyning - ja eller nej? Det er et spørgsmål om udvikling af infrastrukturen, som vi skal forholde os til i Landsstyre og Landsting.
  2. Skal Nanortalik have en gruslandingsbane til mindre fly til erstatning for den dyre helikoptertrafik? Det er et spørgsmål om udvikling af infrastrukturen, som vi skal forholde os til i Landsstyre og Landsting.
  3. Skal en genåbnet fiskefabrik i Nanortalik for eksempel sikres ugentlige landinger af rødfisk fra de fremmede fiskere ved Syd- og Østgrønland som en del af fiskeriaftalen med EU. Det er et spørgsmål, som vi i Landsstyre og Landsting kunne forholde os til.
Det er sådanne spørgsmål vi skal beskæftige os med som politikere.

Nanortalik er hårdt ramt af den måde ledelse og bestyrelse i Puisi A/S og landsstyret som hovedaktionær har ageret på.. I forhold til Nanortalik har vi her i Landstinget en pligt til at være hurtige og konkrete. Den politiske vej frem er en forbedring af infrastrukturen og de ydre betingelser for erhvervslivet. Vi kan ikke - som landsstyremedlemmet for erhverv ellers foreslår det - passivt "afvente de kommende måneders bestræbelser i Sulisa A/S på at afdække mulighederne ".

Det ser ud som om samfundet - os alle i fællesskab - har tabt omkring 50 millioner kroner på Puisi-eventyret. Det er nødvendigt at der igangsættes en uvildig undersøgelse af omstændighederne. Hvis ikke andre tager initiativet til sådan en undersøgelse kan vi fra Atassut allerede nu meddele, at vi til den kommende forårssamling vil fremsætte et forslag om en sådan uvildig undersøgelse.

Det må være slut med denne skalten og valten med offentlige midler, der aldrig får konsekvenser for de involverede parter. Et antal af de involverede personer sidder på ansvarsfulde poster i samfundet. Vi har en legitim interesse i at få blotlagt sagsforløbet, så vælgere, bestyrelser og aktionærer kan få et konkret grundlag for at revurdere deres valg af personer til de forskellige tillidsposter. Vi har ikke råd til andet.