Mafiaen i Grønland?

Vi kan jo nok huske, at der ved valget i 1999 blev talt Puisi A/S stolpe op og stolpe ned! Ja - Puisi A/S skulle faktisk redde hele Grønland.

Torsdag d. 2. marts 2000
Jørgen J. Hansen
Emnekreds: Erhverv, Politik, Puisi, Økonomi.

Vi fik os alle et lettere chok den 25. januar 2000, da vi blev kaldt til aktionærmøde i bestyrelsen for Puisi A/S. Ved selvsamme møde deltog andre aktionærer også, blandt andet landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, Josef "Tuusi" Motzfeldt, Simon Olsen.....you name it... Alle dem, der følte sig vigtige for dette land. Det lettere chok vi fik var, at bestyrelsen indstillede, at det selskab, som vi private investorer havde skudt vores surt tjente penge i, skulle gå i betalingsstandsning. På den anden side... helt uventet var det jo ikke. Vi havde jo vores fornemmelser ud fra den daværende direktørs fratræden. Hvilket i sig selv skete cirka 12 måneder for sent.

Vi fik en orientering fra bestyrelsen om situationen. Det var selvsagt en lidt klam fornemmelse. Men vi husker også tydeligt, at landsstyreformanden fremkom med en betænkning; "Ja, vi i Grønland har jo skudt 300 millioner kroner i mineralundersøgelser uden endnu at have fået noget ud af det. Så jeg er meget positiv over for en rekonstruktion af Puisi A/S." Hertil skal det nævnes, at bestyrelsen for Puisi A/S under dette møde havde redegjort for sine tanker herom, nemlig en rekonstruktion af selskabet. Under denne redegørelse havde man luftet de cirka 1,5 million kroner. Og det var det, der dannede baggrund for landstyreformandens bemærkning og sammenligningen til mineralerne og de 300 millioner kroner!

Vi gik alle fra mødet lettere nedtrykte, men alligevel positive - Landsstyreformanden havde jo udtalt sig positivt!

Den 16. februar 2000 sker det så. Pressen meddelte os - ja aktionærerne - at Puisi A/S har indgivet sin egen konkursbegæring! Ikke en lyd har vi hørt fra Puisi A/S’ bestyrelse. Rystende. Hvorfor fik vi ikke noget at vide? Vi - private investorer - som ikke er repræsenteret i bestyrelsen.

Den 17. februar 2000 fik vi så at vide - også via pressen - at hjemmestyret havde sagt nej til at medfinansiere en rekonstruktion af Puisi A/S! Senere samme dag udtalte landsstyreformanden sig i radioavisen om, at hjemmestyrets beslutning var taget ud fra en forretningsmæssig beslutning! Vi troede ikke vores egne ører - En forretningsmæssig beslutning. Meget vrøvl har vi hørt fra politisk side, med denne her overstiger alt. 1,25 millioner kroner skulle hjemmestyre stille med. Vi må tilstå, at vi ikke umiddelbart kan få øje på det forretningsmæssige i denne handling - og det set i lyset af den investering, der er gjort i Puisi A/S.

Og nu kan vi jo huske fra tidligere i denne artikel, at selvsamme landsstyreformand havde udtrykt sig positivt omkring en rekonstruktion, men som nu ikke ville deltage ud fra et forretningsmæssig synspunkt. Det ligner mest af alt et tilfælde af begyndende Alzheimers. Eller køres der efter en anden dagsorden, end den vi andre kender til? Man kunne forliges til at tro det!

Nu er vi en del som godt kan lide at se folkekomedien "Olsen-Banden". Egon Olsen plejer at udtrykke sin utilfredshed med blandt andet: Elendige socialdemokrater. - Er der her tale om elendige siumutter?? Og Intetanende politikere??

Vi føler os direkte ført bag lyset af blandt andet tidligere direktør i Puisi A/S H. P. Christensen og en repræsentant fra hjemmestyret, en kontorchef, som i øvrigt var repræsenteret i bestyrelsen. Førnævnte var begge i Nanortalik. Øvelsen her gik på "salgsfremstød". (Vist nok det eneste i Puisi A/S' historie). Vi skulle købe aktier i den kommende virksomhed - Vi skulle blive millionærer inden for en kort årrække blev det stillet os i udsigt. Dengang var det hjemmestyret meget magtpåliggende, at netop vi private investorer satte penge i projektet. Var det bare for at hugge dem igen? Ikke en chance fik vi!

Vi kan jo nok huske, at der ved valget i 1999 blev talt Puisi A/S stolpe op og stolpe ned! Ja - Puisi A/S skulle faktisk redde hele Grønland. Hvor fik man det fra? - Fra den nu afgående direktør? Som jo bekendt også har været meget tæt inde på det politiske liv i Grønland, og vel sagtens også vidste hvilke tangenter, der skulle trykkes på for at nå sit mål?!

Nej, nu har vi private investorer betalt vores andel af "beskyttelsespengene" for privatiseringen, som er hjemmestyret så magtpåliggende. Og så er spørgsmålet - med hvilket formål! For at en anden hjemmestyreejet virksomhed kan overtage Puisi A/S?? Pris 1,00 kroner?? Der var vist et eller andet omkring noget ørredopdræt for år tilbage!! Som tilfældigvis også lå i Sydgrønland!!

Nu må vi afvente... der kommer jo nok endnu en eller anden god idé fra hjemmestyret, som vi private kan få lov til at skyde vores penge i. For Grønland skal jo privatiseres, og det uden hensyntagen til de metoder, der vil blive anvendt.