Stop den hadske sprogdebat og accepter virkeligheden

I vil ikke anerkende disse menneskers ret til en tilværelse på lige fod med de »rigtige« INUIT. Skal de være en slags UNTER-INUIT i deres eget land?

Fredag d. 3. marts 2000
Nikolaj Olsvig Andersen
Emnekreds: Sprog.

Kære Olga Poulsen, Kristian Poulsen "Pablo", og hvem der ellers har udtrykt deres holdninger i forbindelse med ønsket om, at få fjernet det danske sprog fra landstingets talerstol.

Efter 20 år med Hjemmestyre er det bedrøvende at se, at man i stedet for at arbejde sammen om at løse de alvorlige problemer Grønland har, stadig fokuserer på andres mangler og fejl!

Det er et kompliceret fænomen med det danske sprog i Grønland. Dels har det historisk været kolonimagtens sprog, dels er det en stadig stigende nødvendighed at kunne dansk, hvis man skal kunne begå sig med hensyn til arbejde og uddannelse etc.

Derudover er dansk talesprog og modersmål for en del af den grønlandske befölkning.

Denne dansktalende del af befolkningen er, selvom Olga Poulsen forsøger at bortforklare det, en minoritet i Grønland!

En minoritet bestående af både grønlændere og andre grønlændinge, som ikke har Danmark som hjemland, men derimod Grønland!

De forskellige historiske årsager til, at disse grønlændinge ikke taler grønlandsk, behøver jeg vist ikke at komme nærmere ind på, men de manglende muligheder for at tilegne sig sproget NU, bør virkelig bringes frem i lyset, så alle bliver klar over, at det ikke er af uvilje fra deres side, at de ikke taler sproget!

Hvis Grønland skal opnå mulighed for at blive selvstændigt, er det nødvendigt med veluddannede folk, som tager aktivt del i såvel det politiske liv som det erhvervsmæssige.

En del af vores veluddannede grønlandske landsmænd er primært dansksprogede. Disse mennesker bestrider gode stillinger i Grønland, og gør det på Grønlands præmisser. Men hvis de ønsker at blande sig i det politiske liv, så falder hammeren!

De må gerne arbejde, men ikke deltage i den politiske debat, for deres sprog bliver ikke regnet, og de har ikke muligheden for at lære "DET RIGTIGE SPROG! "

Inuit Ataqatigiit ser tilsyneladende meget enøjet på denne sag. De kæmper efter sigende for Grønlands selvstændighed, men netop denne selvstændighed kræver, at man dels har en veluddannet befolkning, dels har afklarede forhold for alle landets indbyggere.

- Det har man ikke, hvis en befolkningsgruppe kun anerkendes for deres arbejdskraft, ikke for deres værdi som mennesker, med det sprog og de kulturer det indebærer!

Det er ikke koloniherrer, jeg taler om, jeg taler om en del af Grønlands befolkning!

Der er stadig TABU, omkring denne befolkningsgruppe af ikke-grønlandsk talende grønlændinge.

Man behøver bare at se, hvordan medierne i Grønland, jeg tænker her specielt på de elektroniske medier, dækker over kendsgerninger. Når grønlændere, der ikke kan tale grønlandsk udtaler sig f.eks. i Qanorooq, bliver deres tale ikke tekstet med grønlandske undertekster, nej man skynder sig at dubbe over, så man ikke hører deres "forræderiske mæle"!

- Det er ofte tilfældet, at grønlændere, der gør noget godt for landet, både hjemme i Grønland, og på den internationale arena, tilhører det dansktalende mindretal.

Når vi i Grønland hører, at en eller anden grønlænder har klaret en stor sportspræstation, eller på anden vis gjort Grønland ære, så er det ofte en fra det dansktalende mindretal.

I vil måske ikke erkende sandheden?

I vil ikke anerkende disse menneskers ret til en tilværelse på lige fod med de "rigtige" INUIT. Skal de være en slags UNTER-INUIT i deres eget land?

Kristian Poulsen, du taler om, at dansktalende i landet bruger 117 undskyldninger for ikke at lære det grønlandske sprog.

For mig at se, er der kun en: De har ikke mulighed for at lære det, fordi der ikke er undervisningsmuligheder nok. Hvis ellers du kunne være interesseret, kan du jo uddanne dig til lærer og undervise i grønlandsk for fremmedsprogede, så kan du se, hvor mange der er, endog yderst interesseret i at lære grønlandsk!

Det er et faktum, at der er en minoritet af grønlændinge i Grønland, som ikke kan tale grønlandsk. Det er enten etniske grønlændere, "bastarder ", eller etniske danskere. Men tror I, at de kommer til at tale grønlandsk ved at blive forment adgang til landets fornemste stol?

Anders Nilsson er grønlænding hele vejen igennem, han arbejder helhjertet for det Grønland, der er blevet hans hjem. Hvorfor skal han standses, fordi han ikke har haft mulighed for at lære at tale grønlandsk?

Og hvad er det for et signal at sende ud til befolkningen?:

"DE der ikke kan tale grønlandsk er dovne landsforræddere - eller imperialistiske undertrykkere".

Det undrer mig, at I ikke fatter, at der er en del af befolkningen, der ikke taler grønlandsk - eller, det er måske fordi I vil straffe dem, for de fejltagelser Danmark har begået mod Grønland?

Til det må jeg sige, at det er de forkerte, I straffer!

Det grønlandske sprog uddør ikke, fordi der er nogle, som taler dansk i landstinget. Den største fare for det grønlandske sprog er i virkeligheden den hadske stemning, som blandt andre IA repræsenterer her.

Den stemning, der indebærer, at borgere i landet, der ønsker at lære grønlandsk, ikke får de muligheder for undervisning og den opbakning, de som medmennesker i landet har krav på!

Om så indlandsisen var af det pure guld, og om oliekilderne sprang i Grønland som smeltevand om foråret, om amerikanerne ville betale 30 milliarder dollars om året for at have baser i landet, og Grønland ville kunne være økonomisk selvstændigt tusinde gange, så ville der stadig være folk her i landet, som havde dansk som deres eneste sprog, når ikke muligheden for at lære grønlandsk reelt er tilstede!

Tiden er for længst løbet fra de holdninger I blæser ud i hovedet på Grønlands befolkning.

Det er på tide, at nogle i Grønland råber stop!