Hjemmestyret fungerer for dårligt

Som en lille trøst vil jeg dog sige: Så længe rigsfællesskabet består, vil Grønland være i gode hænder

Fredag d. 17. marts 2000
Ulrik Rosing
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri, Politik, Royal Greenland i krise.

Efter Royal Greenland A/S’ generalforsamling for 14 dage siden blev der udtrykt bekymring over aktieselskabets kæmpegæld bl.a. af professor i nationaløkonomi Christen Sørensen. Vi deler hans bekymring fuldt ud.

Siden aktieselskabets etablering har vi været tilskuere uden at sige ret meget til dets uheldige udvikling med tårnhøj gæld, som nu er oppe på 2,7 milliarder kroner.

I referaterne fra generalforsamlingen i Sermitsiaz og A/G kunne vi læse, at der var overskud på 10,3 millioner kroner, og at bestyrelsen af selskabet var tilfreds med resultatet. Men det viste sig senere, at de såkaldte overskud bare var "pynt" hentet fra salget af Nuka A/S til Hjemmestyret.

Så vidt vi ved, ejes alle aktieselskaberne af Hjemmestyret. Det er fuldstændig latterligt, at Hjemmestyret er begyndt at opkøbe sine egne aktieselskaber.

Et andet interessant beløb på 157 millioner kroner (underskuddet for to år siden) blev også nævnt. For to år siden skrev Berlingske Tidende, at Royal Greenland A/S havde store økonomiske vanskeligheder og skulle betale det nævnte beløb med det samme, hvis selskabet skulle fortsætte sine aktiviteter.

Royal Greenland A/S’ ledelse svarede dengang omgående og forklarede, at det ikke var Royal Greenland A/S' underskud men hjemmestyrets. Og det var Hjemmestyret, der skulle betale.

Berlingske Tidende rettede i en ny artikel sin "fejl" dagen efter og undskyldte misforståelsen. Men så dukkede beløbet igen op to år efter på generalforsamlingen, som Royal Greenlands underskud.

I virkeligheden havde Berlingske Tidende skrevet rigtigt, og det var Royal Greenland A/S, der havde manipuleret. Utroværdighed synes at blive en daglig vare i Grønlands politik.

De grønlandske fiskeres vilkår er blevet ringere og ringere, siden Royal Greenland A/S begyndte sine aktiviteter i udlandet. Grønlands økonomiske og erhvervspolitiske kaos fortsætter indtil videre.

Man kan ikke mere finde ud af hvem, der ejer de mange aktieselskaber.

Det ser ud til, at det er Royal Greenland A/S, der alene bestemmer alt til sin egen fordel for at prøve på at redde sine uheldige finansielle transaktioner og lader de grønlandske fiskere i stikken.

Hjemmestyret startede ellers med gode forhåbninger om fremtiden. Men pludselig begyndte man at overtage de godt etablerede institutioner en efter en og mndrede den gode administrationsform totalt med det resultat, at alting begyndte at gå ned ad bakken.

Nu er det fiskeriets tur. Vi får gang på gang at vide fra de ansvarlige i Royal Greenland A/S, at det er de grønlandske fakrikker, der er skyld i underskuddene, fordi det ikke kan betale sig at drive dem.

Jeg synes alligevel ikke, at det er tilfældet. Fabrikker, der drives med ligegyldighed, og som lukkes og åbnes efter ledernes velbefindende, kan aldrig betale sig.

Det er det, der er skyld i elendigheden. Fiskerne og de lokale fabriksledere beder gang på gang om forbedringer på fakrikkerne, men de bliver aldrig hørt.

De er simpelhen ofre for Royal Greenland A/S' fuldstændigt uforsvarlige udenlandske investeringer og eventyr. Og der er bebudet endnu flere nedskæringer.

Det mest forargelige er dog, at Landstinget og landstyret synes at være fuldt ud enige i den uheldige udvikling.

Hjemmestyret blev ellers indført for at stoppe - som man sagde dengang - befolkningens tilskuerstatus og for at styre landet uden undertrykkelse. Men nu viser det sig, at det er fuldstændigt omvendt.

Fiskerne burde have fået muligheden for at udnytte havets ressourcer meget mere, end de gør nu og skabe, beskæftigelse. Men produktionen og beskæftigelsen overføres mere og mere til udlandet.

Fiskerne og fabriksarbejderne, der ellers ikke havde mærket så meget til undertrykkelse før Hjemmestyrets indførelse, undertrykkes og tilskuernes antal forøges mere og mere.

Det varer nok ikke længe, inden hele reje- og hellefiskeproduktionen ender i udenlandske hænder.

En ting må dog nævnes: Royal Greenland A/S kunne måske være blevet en bedre forretning, hvis Hjemmestyret havde sikret Grønlands egen produktion først og startet udenlandske investeringer bagefter og gjort det med ansvarlighed og omtanke.

Desværre gjorde man det ikke, og resultatet kender vi.

Jeg vil uden tøven kalde Hjemmestyrets indførelse og funktion en kæmpe fiasko. Derfor vil jeg tilslutte mig 100 procent professor Paldams forslag.

Han foreslog i slutningen af 1999, at man burde iværksætte en videnskabelig undersøgelse af Grønlands forvaltning. Aldrig har et forslag været så kærkomment.

Som en lille trøst vil jeg dog sige: Så længe rigsfællesskabet består, vil Grønland være i gode hænder.