Ord kan ikke erstatte handling

Vi samtidig må konstatere, at den "almindelige" anlægsplanlægning stadig ligner sig selv - forstået på den måde, at anlægsopgaverne, som skal gennemføres i år 2000, endnu ikke er udbudt i licitation.

Mandag d. 20. marts 2000
Nyhedsbrevet ARBEJDSGIVEREN
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Nødvendig opkvalificering
Hvor er opgaverne?
Ord alene gør det ikke


Sendrægtighed hos administratorer og politikere efterlader en frustreret arbejdskraft og truer virksomhedernes eksistens

Utallige gange i løbet af de sidste par år har pressen refereret politikere, embedsmænd og organisationer for, at vi står overfor en gigantisk opgave i Grønland renovering af boliger, institutioner og infrastrukturanlæg. En samlet opgave på 4 milliarder kroner.

Nødvendig opkvalificering
Alle har samtidig påpeget nødvendigheden af at såvel virksomhederne som arbejdskraften i Grønland blev opkvalificeret til at kunne løse denne opgave bedst og billigst muligt for samfundet.

Samtidig så man muligheden for at aktivere ledige, samt at flytte arbejdskraft fra de dele af erhvervslivet, hvor der er overbeskæftigelse f.eks. fiskeriet, til bygge- og anlægssektoren.

Direktoratet for erhvervsuddannelserne og Grønlands Arbejdsgiverforening tog derfor straks initiativ til at få gennemført efteruddannelseskurser for ledige ufaglærte. Kursisterne skulle udvælges med stor omhyggelighed ud fra kriterier om motivation, arbejdsvilje og tidligere beskæftigelse. Efteruddannelseskurserne blev tilrettelagt og gennemført i et tæt samarbejde mellem kommunerne, Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og AMU-centret i Viborg, og de første kursister gik i gang i begyndelsen af 1999.

I juni 1999 var de første 30 kursister klar til arbejdsmarkedet og i marts år 2000 er det næste hold klar til at gå i gang med Grønlands hidtil største bygge- og anlægsopgave. Også virksomhederne har planlagt og gennemført et omfattende kursusprogram.

I samarbejde mellem Direktoratet for Erhvervsuddannelser, Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og Grønlands Arbejdsgiverforening er der gennemført 3 kurser i "Entreprisestyring, kvalitetssikring samt introduktion til miljøsikring". Således har 75 ledere indenfor bygge- og anlægssektoren allerede været på kursus, som er gennemført med kompetente undervisere fra Byggeriets Arbejdsgivere i Danmark.

Hvor er opgaverne?
Således har såvel arbejdstagere som ledere gennem de sidste 15 måneder gjort en stor indsats for at dygtiggøre sig for at kunne løse renoveringsopgaven. Men vi må konstatere, at ingen omfattende renoveringsopgaver er udbudt endnu, ligesom vi samtidig må konstatere, at den "almindelige" anlægsplanlægning stadig ligner sig selv - forstået på den måde, at anlægsopgaverne, som skal gennemføres i år 2000, endnu ikke er udbudt i licitation.

Således står virksomhederne generelt med tomme ordrebøger og er nødsaget til at sende arbejdskraften hjem - også den arbejdskraft, som netop har uddannet sig gennem opkvalificeringskurser i Sisimiut og Viborg.

Ord alene gør det ikke
Grønlands Arbejdsgiverforening må således desværre konstatere, at såvel politikernes som embedsmændenes mange gode initiativer bliver ved ordene. Når der skal handles, sker der ingenting. Virksomheder og medarbejdere bliver efterladt frustrerede og bitre. Tilliden til politikerne mindskes - en uheldig udvikling forstærkes, helt unødvendigt, hvis blot Hjemmestyret ville gennemføre de politiske beslutninger konsekvent.