Nu skal vi til at være selvstændige

I de efterfølgende år begyndte kioskejerne langs kysten, med start fra syd og som har handelsforbindelse med KNI, at lukke. En af hovedårsagerne til disse lukninger har været, at rabatordningen til de små handlende har været kontinuerligt reduceret i forbindelse med omorganiseringen.

Torsdag d. 23. marts 2000
Carl Asser Møller
Emnekreds: Erhverv.

De private forretningsejeres hjertesuk er åbenbart ved at blive en realitet, men desværre på en omvendt måde: Under sidste landstingsvalg, var en af valgemnerne privatisering af KNI. Ja, man fornemmede endda, at denne privatisering kunne blive realiseret sådan uden videre, fordi man åbenbart troede, at de ansatte i denne virksomhed, som bliver drevet i hele Grønland, samt virksomhedens kontakter, kunne indgå i handlen.

Man husker sikkert, at der under omorganiseringen i 1992 var der en politiker der begyndte med dette motto: "Giv de private en chance". Der var på samme tid to økonomieksperter, der kom fra Danmark for at revidere! Disse fandt blandt andet følgende fejl: De private forretningsejere er blevet groft udnyttet af den store virksomhed. Men mon politikerne og Ole Møller havde tænkt på kioskejerne i de følgende næste år?

I de efterfølgende år begyndte kioskejerne langs kysten, med start fra syd og som har handelsforbindelse med KNI, at lukke. En af hovedårsagerne til disse lukninger har været, at rabatordningen til de små handlende har været kontinuerligt reduceret i forbindelse med omorganiseringen. Denne reduktion gælder den dag i dag. Man kunne ønske at vide: Når I siger privatisering, hvad mener I så? For selv ganske unge mennesker er meget interesserede i at blive private og ønsker muligheder.

Undertegnede har flere gange henvendt sig til de ansvarlige i KNI med disse hjertesuk. Men det har indtil nu ikke virket, hvorfor jeg har videresendt disse til politikerne, fordi jeg mener de er medansvarlige. Endvidere har jeg forsøgt at snakke med dem om disse, men det har desværre også været uden virkning. Men i stedet for lyder det endda fra virksomhedens leder, at muligheden skal gives til dem, som aldrig har sat deres ben her på denne jord.

Vores selvrespekt kan ikke være en økonomisk handelsvare! Jeg takker de personer og kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har støttet mig.