Mikrofonholderi

Enhver med bare en smule kendskab til hvorledes det grønlandske samfund hænger sammen, og ved hvad de erhvervspolitiske mål er, må spørge sig selv; hvad Jess G's mål med sine udtalelser er? Det har journalisterne tilsyneladende ikke spurgt sig selv om, når de så gennemført giver udtrykket mikrofonholderi mening.

Torsdag d. 30. marts 2000
Henriette Kjær
Janus Chemnitz Kleist
Mikisoq H Lynge
Emnekreds: Erhverv, Politik.

Efter at have hørt Jess G. Berthelsens absurde udtalelser i Qanorooq og journalistens ensidige spørgsmål, kan vi ikke andet end give vores personlige mening til kende.

Enhver med bare en smule kendskab til hvorledes det grønlandske samfund hænger sammen, og ved hvad de erhvervspolitiske mål er, må spørge sig selv; hvad Jess G's mål med sine udtalelser er? Det har journalisterne tilsyneladende ikke spurgt sig selv om, når de så gennemført giver udtrykket mikrofonholderi mening. Eller har de, de samme mål som Jess G.?

Ja, hvis man ikke ved bedre, så er han blevet afsat som formand som Sulisa, fordi han ikke kunne komme overens med de dansksprogede medlemmer af bestyrelsen og jo, det er vel til dels rigtigt. Men grunden til deres uoverensstemmelse ligger ikke i sproget, som han gerne vil have det til at lyde, men i det faktum, at de dansksprogede, som sidder i bestyrelsen, har en hel anden indgangsvinkel til det at erhvervsudvikle det grønlandske samfund det har ikke en skid at gøre med, om Jess G. er grønlænder eller er grønlandsksproget!

Vi har tidligere læst og hørt Jess G. udtale, at han ikke vil gøre brug af udenlandsk "ekspertise". Så sent som sidste år havde vi Qaqortoq værftet som absolut ikke skulle "på udenlandske hænder". Det var Sulisa formanden, der ikke kunne se det forretningsmæssige aspekt i projektet, men udelukkende så rødt, fordi det var et dansk firma, der ville skyde kapital og know-how i firmaet. Gudskelov fik han ikke sin vilje, for tilsyneladende fungerer det fint.

Med ovenstående i baghovedet er det derfor svært at forstå, hvordan Qanorooqs journalister så ukritisk kan lade Jess G. komme ud med sine følelsesladede og usaglige udtalelser.

Godt nok har journalisterne her på det sidste fået over puklen for deres tilsyneladende favorisering af IA, men som man siger kommer der sjældent røg uden ild.

Men det vi vil sige er, at vi må være nået til det tidspunkt, set i forhold til det historiske perspektiv, hvor vi alle har set, hørt og følt tilstrækkeligt til at have forstået, at vi (det grønlandske samfund) ikke kommer videre, hvis vi stadigvæk sidder fast i den hadske og fordummende retorik, som Jess G. giver udtryk for, og som hiver os 20 år tilbage i tiden og udviklingen. En udvikling vi alle kan være enige om bør gå fremad og ikke tilbage. Det må stoppes, og hvis ikke journalisternes opgave er at sørge for at filtrere de værste meningsløse udtalelser fra og sørge for, at der kommer noget konstruktivt frem, ja hvad er så deres opgave?

Nu er det let at sidde og kalde Jer, journalister partiske. For der er vel også noget om det, når I udtaler, at I mangler midler til at gøre det journalistiske arbejde bedre. Så vi vil gerne bruge pladsen her til at efterlyse nogle efteruddannelseskurser for Jer således, at I forhåbentligt kan blive bedre i stand til at forholde Jer til det ansvar I har som værende stort set den eneste formidler af hele befolkningens meninger. Jeres ansvar som journalister på Qanorooq er foruroligende stort, når store dele af befolkningen udelukkende bruger Jeres ellers udmærkede nyhedsudsendelser, som eneste kilde til information om, hvorledes vores land hænger sammen. Det er ikke uden grund, at I bliver kaldt landets fjerde magt. Forstå os derfor ret, dette er ikke et personligt angreb men et nødråb om, at I skal forstå, hvilket ansvar, der hviler på Jeres skuldre!

Afslutningsvis, vil vi understrege vigtigheden i, at alle bliver betragtet som ligeværdige borgere i dette land. Det skal ikke være sproget, der bestemmer, om man er værdig til at udtale sig, arbejde og bo i dette land, men hvad man bidrager og yder til vores fælles fremtid.

P.S. For god ordens skyld vil vi gøre læserne opmærksomme på, at vi (undertegnede) er grønlændere med dansk som modersmål. Med andre ord er vi den grå nuance i denne sorte og hvide debat!