Find en løsning på mangel på uddannede pædagoger

Det ville også betyde, at man ville spare penge, da fem års uddannelsesstøtte ville blive reduceret, og det ville spare mange penge i fremtiden

Tirsdag d. 9. maj 2000
Hans Jørgen Reimer
Emnekreds: Uddannelse.

Vi ved, at der mangler et stort antal uddannede pædagoger langs hele kysten. Til gengæld er der blevet .for mange socialmedhjælpere og social- og sundhedshjælpere, uddannet gennem STI.

Desværre er det meget få socialmedhjælpere, der vælger at uddanne sig videre til pædagog, og det skyldes følgende forhold:

Socialmedhjælperuddannelsen gennem STI varer to år, og det meste af tiden bruges på praktik. Når uddannelsen er i hus, skal man bruge tre år mere for at videreuddanne sig til pædagog. Når det bliver aktuelt, skal man igennem meget af det samme pensum, især det første år på pædagoguddannelsen. Det meste er gentagelser. På den måde bliver det kedeligt med teorien.

Det er ønskeligt, at uddannelsesområdet i Grønland systematiseres mere, og jeg vil forslå, at man debatterer videreuddannelsen fra socialmedhjælper (gennem STI) til pædagog. For cirka to år siden blev barnemedhjælpere med succes videreuddannet til pædagoger på blot et år.

Efter min mening burde man give socialmedhjælperne mulighed for at videreuddanne sig til pædagoger på samme måde, så man på den måde kan komme på afstand af den evindelige klagen over manglen på uddannede pædagoger, og samtidig spare mange penge.

Man må stille spørgsmålstegn ved kravet om at skulle uddanne sig til socialmedhjælper gennem STI først, for at videreuddanne sig til pædagog. For på den måde skal man bruge fem år i alt, og det er meget fordyrende for samfundet.

Man burde kunne finde en særskilt løsning for de uddannede socialmedhjælpere, der ønsker at videreuddanne sig til pædagog, for eksempel ved at forkorte uddannelse for dem gennem en ny reform, og naturligvis i samarbejde med de uddannede pædagoger, hvilket kan lade gøre sammen med skolen. Således kunne man reducere manglen på uddannede pædagoger, for jeg ved, at der i Grønland er mange, der ville tage imod en sådan mulighed og dermed vise et godt eksempel.

Det ville også betyde, at man ville spare penge, da fem års uddannelsesstøtte ville blive reduceret, og det ville spare mange penge i fremtiden.

Jeg mener helt bestemt, at landsstyremedlemmet for uddannelse og Landstinget skal revurdere sagen og tage stilling til den.

Der må efterhånden være mange, der gennem de 12 år, er blevet uddannet som socialmedhjælpere under STI, hvoraf under halvdelen vel tager en videreuddannelse. Det har resulteret i, at der i dag er for mange socialmedhjælpere.

Det bevises nok bedst ved, at mange bliver "overflødige", når de har gennemført deres uddannelse, da mange kommer ud i arbejdsløsheden efter at have været til en højtidelig overrækkelse af eksamenspapirer i pomp og pragt.

Jeg håber, at de uddannede pædagoger vil reagere på mit indlæg, og at landsstyremedlem for uddannelse, Lise Skifte Lennert, kommer med en meningstilkendegivelse. Jeg håber også, at formanden for finansudvalget, Per Berthelsen, med interesse vil være med til at gøre noget, da det trods alt har en hel del med Grønlands økonomi at gøre.

Med håb om, at I vil gøre et godt stykke arbejde.