Lad USA blive i Thule

Nu vi er ved det økonomiske, vil jeg gerne spørge dig om du har råd til at nedlægge Thulebasen? Der er ca. 650 civile ansatte på Thule air base, det giver en årlig skatteindtægt på ca. 60 millioner kroner

Fredag d. 9. juni 2000
Thomas Eisenhardt
Emnekreds: Politik, Thule Air Base, Økonomi.

Det er med blandede følelser jeg følger: med i debatten omkring Thule Air Base/lufthavnen i Qaanaaq, især dit partis ytringer.

Den sidste jordhytte i det forladte Uummannaq/Dundas
På den ene side kan vi hurtigt blive enige oin at hele den måde hvorpå basen blev anlagt, og især tvangsflytningen af Dundasbefolkningen var særdeles uheldig for at sige det mildt, set med nutidens øjne direkte forkert, men tiden ændrer sig jo konstant.

På den anden side mener jeg at din/jeres holdning stiller flere spørgsmål end den besvarer.

I er i Sermitsiaq nr. 22 citeret for at have sagt "i kraft af vor placering som midtpunkt i striden mellem verdens førende militærmagter er vi også forpligtiget til at være med i bestræbelserne på at et liv i fred og forståelse ", og at I mener, det er nødvendigt at erklære arktisk for våbenfri zone.

Det ville da vmre dejligt, hvis alle folk i hele verden ville leve i fred og fordragelighed med hinanden, men der er jo desværre nogle folkeslag, som ikke er enige med os.

Så vidt jeg har forstået bliver radaren i Thule, kædet sammen med radarer af samme type andre steder i verden, brugt til at holde øje med, om der bliver affyret misiler mod USA (og for den sags skyld Grønland og andre vestlige lande), hvordan kan man kalde det for et våben?

Den er jo netop beregnet til at "se" om andre affyrer våben mod USA, og dermed give mulighed for at at lave et modtræk mod disse våben inden de når deres mål. At USA ønsker at modernisere denne radar gør den vel heller ikke til et våben!?

Hvis I fik jeres vilje blev amerikanerne bedt om at rejse hjem, men var det ikke bedre med en dialog med USA?

Der skal som bekendt to til en dialog, et faktum som måske ikke falder så godt i tråd med jeres socialistiske, til tider næsten kommunistiske, politik. Hvis man nægter USA at opgradere radaren vil de nok, engang i fremtiden, rejse hjem af egen fri vilje da radaranlægget på et tidspunkt uden tvivl vil blive forældet.

Men hvis arktis bliver våbenfri zone, hvem har du så tænkt dig skal forsvare Grønland i tilfælde af verdensomspændende krig, jeg kan ikke forestille mig at amerikanerne vil ofre ret meget energi på Grønland, hvis de først, på den ene eller anden måde, er blevet smidt ud.

Vi så sidst under anden verdenskrig, hvor ivrige tyskerne var for at udstationere soldater i Grønland, og jeg tror ikke at, hvis eksempelvis nordkoreanerne eller hvem det måtte være, sendte krigsenheder til Grønland, at det vil være nok med de få soldater og modige østgrønlandske fangere som dengang tog kampen op mod tyskerne.

Så mener jeg det vil være bedre for Grønland hvis USA bliver i Thule, og kommer til at bidrage mere direkte til gavn for hele befolkningen, og de kunne passende starte med at frigive Dundasområdet, og betale til landingsbanen med tilhørende hangar i Qaanaaq, og så på længere sigt efter en dialog med politikerne yde bidrag til Grønland, som selvfølgelig ikke skal ændre på det bloktilskudsbeløb vi modtager fra Danmark.

Nu vi er ved det økonomiske, vil jeg gerne spørge dig om du har råd til at nedlægge Thulebasen? Der er ca. 650 civile ansatte på Thule air base, det giver en årlig skatteindtægt på ca. 60 millioner kroner. Af de 650 er over 100 grønlændere, kan du skaffe dem alle et job hvis de skal vende hjem til deres hjemsted? Hvis vi antager at bare halvdelen af dem ikke har en bolig i deres hjemby, har du så de ca. 50 millioner kr. det rundt regnet vil koste at bygge boliger til dem(?), og hvis de er uden job kommer det offentlige til at betale deres huslejer oveni.

Dertil kommer hospitalfunktionen på basen, som jo ligger væsentlig tættere på Qaanaaq og omkringliggende bygder end Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, når der opstår livstruende situationer. Er du parat til at sætte menneskeliv på spil, eller har du også penge til et moderne hospital i Qaanaaq?

Afslutningsvis vil jeg sige, at det bliver absolut ikke nemmere at rejse til og fra Qaanaaq, hvis Thule Air Base bliver nedlagt.

Uummannaq og den yderste del af basen
- set fra et af de fire nedlagte batterier med atombombebevæbnede Nike raketter