Demokratiske frihedsrettigheder sikres af FN

Vi har et medansvar for, at der ikke bliver skabt en ny ustabilitet i verden, bl.a. gennem Pituffik. Demokratiske frihedsrettigheder sikres bedst af FN og ikke udelukkende af USA, Rusland eller andre

Torsdag d. 22. juni 2000
Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Emnekreds: Politik, Thule Air Base.

Indholdsfortegnelse:
Frihedsrettigheder - er det lig med USA?
Inuit Ataqatigiit er langt fra alene i sin bekymring
Inuit Ataqatigiit er stærkt bekymret.
Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning


Kære Ivars Silis
I dit læserbrev rejser du en række spørgsmål, om hvorvidt Inuit Ataqatigiit står bag et af vore landstingsmedlemmers udtalelser om bl.a. udenrigs- og sikkerhedspolitiske anliggender. Især hæfter du dig ved de kritiske udtalelser, vi har rejst omkring USA s militære tilstedeværelse i Pituffik. Du spørger om disse udtalelser er identiske med Inuit Ataqatigiits linie, endvidere angiver du din interesse i Inuit Ataqatigiits forhold til dagens sikkerhedspolitik.

Til trods for din artikels forudsigelighed og tendens til ensporethed skal det være mig en glæde på vegne af knap 25 % af de afgivne stemmer ved sidste valg til landstinget at besvare dit læserbrev, hvor du nærmest udnævner dig selv til en dommer om, hvornår et politisk parti i dagens Grønland er stueren. Et læserbrev der endvidere på det nærmeste antyder, at et medlem af det grønlandske regeringsparti på egne vegne og uden om sit bagland går på parlamentets talerstol og udtaler sig om spørgsmål af så vital betydningsom sikkerhedspolitik - uden at have sit mandat hertil fra sit parti på plads.

Frihedsrettigheder - er det lig med USA?
Hvorom alting er, så skal jeg på vegne af Inuit Ataqatigiit udtrykke min glæde og stolthed over at kunne konstatere, at du ligesom os andre bekymrer dig om den sikkerhedspolitiske rolle, som Grønland spiller - p.g.a. sin geopolitiske placering på verdenskortet. Men dermedikke være sagt, at Inuit Ataqatigiit deler din opfattelse af, at kun USA er garanten for de demokratiske frihedsrettigheder i verden, og at Grønland derfor fuldstændig ukritisk bør stille baseområder til rådighed for det forsvar, som dybest set er et eksistentielt anliggende , som du udtrykker det.

Det er efter vores opfattelse en forkert slutning at drage taget i betragtning af, at USA op til flere gange har krænket de demokratiske frihedsrettigheder op igennem historien. Hvem husker ikke Pinochets militærkup i Chile? Sidste ord er endnu ikke sagt i denne skændige handling, for vi kan netop i disse dage glæde os over, at Pinochets politiske immunitet langt om længe nu er ophævet, således at historien nu kan omskrives til et mere sandfærdigt billede af, hvorledes dette militære regime har været direkte støttet af USA/CIA.

Efter Chile fulgte El Salvador, Grenada, Nicaragua og andre lande, hvor demokratisk valgte regeringer har været en torn i øjet på USA’s ejerfornemmelser over frihedsidealerne i verden.

Dermed ikke være sagt, at Inuit Ataqatigiit er mindre kritisk overfor en anden af historiens imperialistiske magter, som det tidligere Sovjetunion var.

Inuit Ataqatigiits bekymring drejer sig ikke alene om vort eget land. Det drejer sig om hele arktis og for stabilitet og fred - også i resten af verden.

Inuit Ataqatigiit er langt fra alene i sin bekymring
Inuit Ataqatigiits Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske ordfører Johan L. Olsen, udtrykte under Landstingets forespørgselsdebat under vintersamlingen d.å. om amerikanernes påtænkte modernisering af radaranlægget i Pituffik partiets stærkt kritiske holdning overfor USA’s planer om opstilling af et nationalt raketforsvar, National Missile Defense.

Jeg skal som formand for partiet gøre det klart, at Inuit Ataqatigiit ikke behandler den slags spørgsmål så lemfældigt, som du gerne vil gøre det til. Du skal heller ikke gå rundt og tro, at fordi vi nu siger nej til NMD-planerne, så siger Grønland dermed nej til de demokratiske frihedsrettigheder, det er ingenlunde tilfældet.

Det er som sagt dybt sørgeligt, at du foretager en urimelig opstilling af et sikkerhedspolitisk spørgsmål, som i den grad møder modstand, og som bekymrer så mange i verden incl. lande som Frankrig, Tyskland og Storbritanien - som alle er stærke NATO-medlemmer - og Rusland. Senest har tidsskriftet Newsweek, 12. juni 2000, under artiklen "A shot in the dark" sat et stort spørgsmålstegn ved projektets holdbarhed.

I forlængelse af de nævnte landes bekymring har FN’s generalsekretær Kofi Annan senest manet til stor forsigtighed, idet han på verdenssamfundets vegne advarer kraftigt imod, at NMD-planen vil forrykke hele den militære magtbalance og føre til et nyt våbenkapløb.

Slyngelstater - våbenindustriens opfindelse?
Radaren i Pituffik er et af USA’s vigtigste radarvarslingssystemer i det nordpolare område. Med opgraderingsplanerne sættes der stort spørgsmålstegn ved om det udelukkende er defensive motiver, USA bygger sin plan på. Den indgroede logik inden for militærtænkningen er desværre: hvis forsvarskapaciteten sættes op, må angrebskapaciteten tilsvarende sættes op. Det er derfor ...

Inuit Ataqatigiit er stærkt bekymret.
Vil udvidelsen - af det eksisterende radaranlægs evner i Pituffik - øge det grønlandske samfunds og hele det arktiske befolknings sikkerhed? Inuit Ataqatigiit tror det ikke.

Vi tror i stedet, at den såkaldte fare fra slyngelstaterne , som USA bruger som undskyldning, snarere er en opfindelse af våbenindustriens lobbyister i præsidentvalgkampens skygge.

Står en evt forøget sikkerhed med hensyn til angreb fra slyngelstaterne i et rimeligt forhold til de nye sikkerhedsrisici, som NMD kan skabe? Er risikoen for en ny ustabilitet i verden ikke mere overhængende? Og skal Grønland bidrage hertil?

Inuit Ataqatigiit har ikke ændret holdning
Inuit Ataqatigiit har sagt klart fra. Jeg vil derfor afslutningsvis tillade mig at citere fra vores Sisimiut erklæring fra vort landsmøde sidst i maj, hvor sikkerhedspolitiske spørgsmål var en central del af partiets drøftelser: "Vi er medlemmer af det globale samfund - vi er medlemmer af det arktiske fællesskab. Det er nødvendigt at synliggøre vor situation som medlemmer af det globale samfund og vort ønske om mere ansvar som sådan. I kraft af vor placering som midtpunkt i striden mellem verdens førende militære magter er vi også forpligtet til at være med i bestræbelserne på at skabe et liv i fred og forståelse." Af den grund kan vi ikke acceptere USA s planer for opstilling af et nationalt raketforsvar, det såkaldte National Missile Defense, bl.a. ved brugen af radaren i Pituffik.

Vi er bekymrede for at NMD vil medføre en ny magtrivalisering blandt militærmagterne og til et nyt våbenkapløb. Vi mener tillige, at USA forsøger at udnytte NMD til isolationistiske formål ved at tilsidesætte de andre landes og staters interesser. Vi mener, det er nødvendigt at erklære Arktis som en våbenfri zone -Demilitariseret Arktis- samt at det får status som sådan under De forenede Nationers myndighed."

Altså. Vi har et medansvar for, at der ikke bliver skabt en ny ustabilitet i verden, bl.a. gennem Pituffik. Demokratiske frihedsrettigheder sikres bedst af FN og ikke udelukkende af USA, Rusland eller andre. Det er verdenssamfundet - som Grønland også er en del af!

Med venlig hilsen
Inuit Ataqatigiit
Josef Motzfeldt,
formand