Fejlagtig ros til politikerne

På baggrund af den politiske fejlbeslutning er jagtlysten steget så meget i disse år, at folk, der helt er ude af stand til det eller endog slet ikke har fangstredskaber eller båd, har fået lyst til at deltage i rensdyrjagten

Torsdag d. 6. juli 2000
Nikolaj Heinrich
Emnekreds: Fritid, Jagt, Love og konventioner.

Jeg blev så forundret over de rosende udtalelser fra landsstyremedlem for miljø til sine politikere og embedsmænd om dette års mærkbare stigning og måske alt for store kvote af rensdyr, at jeg ikke vil undlade at kommentere dette.

Undersøgelserne af den grønlandske rensdyrbestand i -70’erne og -80’erne har været så indgående i forhold til de undersøgelser, der blev foretaget i 1990’erne, at det i de pågældende år blev konkluderet, at størrelsen af rensdyrbestandene ikke var alarmerende, således at man endog vedtog en to måneders næsten ubegrænset sommerjagt på rensdyr, samtidig med at der blev givet mulighed for vinterjagt!

Men forholdene ændrede sig gevaldigt, da der kom skift i de biologer, der foretog undersøgelsen af rensdyrbestanden i 1991. Det skyldes, at man med anvendelsen af en ny og uegnet metode konkluderede, at bestanden alligevel ikke var så stor. Skønt fangerne opponerede mod udtalelserne, ignorerede politikerne dette og besluttede, at der skulle indføres et midlertidigt totalforbud mod rensdyrjagt.

Set med fangernes øjne er denne beslutning helt igennem forkert! Så forkert at den hører til blandt de mange store fejlbeslutninger. Derfor er der ikke grund til at fremsætte rosende udtalelser på baggrund af denne beslutning.

I begyndelsen af 1990-erne, hvor der var næsten ubegrænset to-måneders jagt på rensdyr, blev det anslået, at fangsten i Nuup Kommunea udgjorde omkring 800 rensdyr. På det tidspunkt var der ikke mange flere end 20 erhvervsfangere, der for alvor tog på rensdyrjagt. På det tidspunkt var antallet af bierhvervs- og fritidsjægere ikke så stort, at der var trængsel på jagtområdet.

På baggrund af den politiske fejlbeslutning er jagtlysten steget så meget i disse år, at folk, der helt er ude af stand til det eller endog slet ikke har fangstredskaber eller båd, har fået lyst til at deltage i rensdyrjagten, skønt de ikke ville have gjort det, hvis der ikke var restriktioner på jagten ligesom i de forgangne år.

Undertegnede har gennem mange år fulgt med i rensdyrbestandens udvikling og mener derfor, at de vidtgående politiske beslutninger er helt igennem forkerte: I nogle år beslutter man at der skal indføres totalforbud, mens man for nogle års vedkommende vedtager en så stor kvote, at samfundet ikke kan udnytte kvoten fuldt ud.

Det er på høje tid at man stopper misbruget af vore ressourcer! I nogle år har vi med vore egne øjne set hvor stor rensdyrbestanden er, og lad mig udtale følgende på baggrund af de faktuelle forhold: Skønt der forekommer selvdøde dyr blandt renerne, beslutter politikerne til tider at indføre totalt jagtforbud, og når de endelig vågner op i andre år, vedtager de en overdrevent stor kvote.

Vi kan ikke udnytte kvoten på 13.500 rensdyr på så kort tid under sommerjagten; overfør en del af kvoten til vinterjagt til fordel for erhvervsfangerne!