Advokatsvar på klage over Grønlands Bådcenter

Det er således ikke korrekt, når De anfører, at "no such thing was possible" og at "no booking available"

Fredag d. 21. juli 2000
Henrik Karl Nielsen
Emnekreds: Etik, Plattenslageri, Politik.

28. juni 2000

Landsstyremedlem for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Jørgen Wæver Johansen

Vedr. Grønlands Bådcenter A/S kundeklage

Min klient Grønlands Bådcenter A/S har oversendt mig en kopi af deres faxskrivelse af 27. Juni d.å. til Yanmar Europe B.V.

I skrivelsen, der er affattet på Grønlands Hjemmestyres brevpapir og underskrevet af Dem som "Yanmar customer and Minister of Social Affairs and Labour", beklager De Dem over den service, som min klient har ydet i anledning af, at De har anmodet om serviceeftersyn på Deres private motor af fabrikat Yanmar Diesel.

De anfører i skrivelsen, at min klient har været "extremely impolite and not serviceminded at all".

Min klient kan ikke genkende Deres udlægning af hændelsesforløbet.

Det er rigtigt, at De rettede henvendelse til min klient for ca. 10 dage siden med anmodning om serviceeftersyn af Deres motor. Det blev i den forbindelse tilkendegivet, at min klient kunne tilbyde et sådant serviceeftersyn, men at der p.t. var et betydeligt tidspres, således at der var venteliste og ventetid på ca. 3 uger. Det er således ikke korrekt, når De anfører, at "no such thing was possible" og at "no booking available". Det er p.t. svært at finde kvalificerede mekanikere i Nuuk, og min klient har derfor alene en deltidsansat mekaniker.

Det er korrekt, at min klient ikke har ønsket at udlevere navnet på den mekaniker, der udfører de pågældende serviceeftersyn. Min klient udleverer selvsagt ikke navne og andre oplysninger om sine ansatte til kunder. Dette er der intet usædvanligt i, og jeg forstår ganske enkelt ikke den kritik De rejser herover.

Hvis De har opfattet min klients betjening som uhøflig, kan min klient alene genkende dette for så vidt angår forløbet efter, at De prøvede at lægge pres på min klient for at få betjening udenom ventelisten. Min klient lægger vægt på, at alle kunder behandles høfligt og ens uden forskelsbehandling, og det er på den baggrund, at min klient har afvist at give Dem en fortrinsstilling.

Der er selvsagt ikke tale om, at min klient forskelsbehandler kunder på baggrund af deres valg af båd- eller motorfabrikat. Det har naturligvis heller ikke betydning for kundebetjeningen om kunderne har købt båd eller motor hos andre forhandlere. Hvis De ikke er tilfreds med min klients sagsbehandlingstider, har De vel haft mulighed for at få et serviceeftersyn gennemført andre steder, f.eks. Hos Deres oprindelige leverandør af båden.

For så vidt angår de faktuelle fejl, jeg har påpeget ovenfor, går jeg ud fra, at De selv tager skridt til at korrigere disse overfor Yanmar Europe B.V., navnlig på baggrund af, at De i kundeklagen ligefrem opfordrer til en revurdering af valget af autoriseret Yanmar-forhandler i Nuuk.

Med venlig hilsen

Henrik Karl Nielsen

Koch & Christensen, Advokatfirma

Læs hele sagen i Kronologisk rækkefølge
Klage over Grønlands Bådcenter
Brev fra Grønlands Bådcenter til grossisten
Svar fra Yanmar-grossist til Jørgen Wæver Johansen
Advokatsvar på klage over Grønlands Bådcenter
Javel Hr. Minister
Om igen, hr. minister
Om igen Sermitsiaq
Sagens kerne