Man gør børn fortræd

Den præventive effekt af højere straffe kan måske i mellemtiden trænge gennem spiritustågerne hos potentielle krænkere og redde nogle mindreårige

Tirsdag d. 25. juli 2000
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Etik, Kultur og samfund, Love og konventioner, Politik, Sociale spørgsmål.

SEKSUELT MISBRUG af mindreårige er et emne, som stadigvæk - trods alle gode hensigter - i videst muligt omfang forties i det grønlandske samfund.

Folketingsmedlem Ellen Kristensen fik det at føle, da hun for nogle måneder siden blev citeret for at mene, at seksuel omgang med mindreårige er en del af den grønlandske kultur her i landet.

Udtalelsen vakte stor opmærksomhed i Danmark, men så sandelig også i Grønland. Desværre gik stort set al debat her i landet ikke på, om Ellen Kristensen havde ret i sin påstand eller ej, men på, at Ellen Kristensen havde tilladt sige at sige noget sådant offentligt, og dermed nedsat Grønlands omdømme udadtil.

Men problemet er der. Det er stort, og det forties - til ubodelig skade for de krænkede børn.

I DENNE AVIS på siderne 6 og 7 behandler vi emnet igen, fordi der er konkrete anledninger.

En 17-årig pige henvendte sig for nylig her på redaktionen, fordi hun ikke kunne få politiet til at rejse tiltale mod sin onkel, som for 10 år siden udsatte hende for et seksuelt overgreb. Sagen er forældet, siger politiet.

For to år siden blev pigen voldtaget adskillige gange af sin stedfar, og pigen var på nippet til at begå selvmord.

Stedfaderen fik sin straf, halvandet års anstaltsanbringelse, som nu er afsonet.

17-årige Marie er imidlertid slet ikke færdig med sagen. Hun er i fuld gang med at bearbejde sine traumatiske oplevelser, og i den forbindelse dukker den 10 år gamle oplevelse med onklen frem fra underbevidstheden.

DET KAN IKKE udelukkes, at AG lader sig udnytte i denne forbindelse. Men 17-årige Marie har brug for al den hjælp, hun kan få i forbindelse med at få bearbejdet sine oplevelser og - om muligt - at få helet sine sår på sjælen.

Samtidig er AG taknemmelig for - en sjælden gang - at få mulighed for at skildre seksuelle overgreb set fra et konkret offers side, i stedet for blot at referere sager fra retsmøder eller tørre statistiske data. Det er vort håb, at oplevelsen, skildret af et offer, kan medvirke til skabe forståelse for problemets alvor.

PÅ SIDE 7 skildrer vi et umådeligt groft seksuelt overgreb på en ni-årig pige, baseret på referat fra et retsmøde. En 34-årige mand fik ved landsretten nedsat sin kredsretsdom fra 12 til ni måneders anstaltsanbringelse for et overgreb, som var meget tæt ved på at blive fuldbyrdet voldtægt.

Lægen, der undersøgte den ni-årige pige, erklærer, at pigen meget vel kan få varige psykiske mén af det grove overgreb.

TO SIDER i denne avis skildrer altså to pigeskæbner - to piger, som kun måske med psykologisk og anden hjælp med tiden vil overvinde de psykiske traumer efter overgrebene.

De to pigeskæbner repræsenterer kun en beskeden top af isbjerget.

Af Maries tragiske historie kan man drage dén lære, at med til bearbejdningen af en traumatisk oplevelse hører, at krænkerne får deres straf.

Marie kan i sagens natur ikke erkende omfanget af en krænkelse i en alder af syv år. Men oplevelsen har lejret sig i hendes underbevidsthed, og før eller siden dukker den op og kræver bearbejdning. I Maries tilfælde tog det 10 år og endnu en alvorlig krænkelse, før hun nåede til at tage hul på bearbejdningen.

DERFOR NYTTER det ikke at henholde sig til en kryptisk paragraf i den grønlandske kriminallov og en skelen til den danske straffelov vedrørende blufærdighedskrænkelser, når man skal skønne, om en krænkelsessag er forældet.

Når skaden er sket, er det mindste, man kan gøre for offeret at tage sagen op, uanset hvor lang tid det har taget offeret at nå til en erkendelse af, at hun/han er blevet krænket. Et seksuelt overgreb forældes nemlig aldrig i offerets bevidsthed.

DET ER FOR SENT at kaste brønden til, når barnet er druknet, siger et gammelt dansk mundheld.

For Marie og den ni-årige pige er skaden sket, og en bearbejdning kan kun afbøde virkningerne af skaden.

Det, som det i virkeligheden handler om, er en holdningsbearbejdning eller en holdningsændring i det grønlandske samfund til seksuel omgang med mindreårige.

Det klares ikke på en studs.

Indtil da bør strafferammerne for seksuelle overgreb på mindreårige forhøjes - det kræver hensynet til de krænkede børn.

Den præventive effekt af højere straffe kan måske i mellemtiden trænge gennem spiritustågerne hos potentielle krænkere og redde nogle mindreårige.