Periode: August 2000


STI-HK uddannelsen

Gerda Vilholm, Demokraterne Tasiilaq
Torsdag d. 31. august 2000

Så længe uddannelsessystemet ikke gør tilstrækkeligt ud af elevernes sprogfærdigheder, ser jeg ingen anden løsning end, at praktikværterne må give deres elever regulær skoleundervisning

Eleverne svigtes

Claus Jochimsen
Torsdag d. 31. august 2000

Det er reglen snarere end undtagelsen, at de uddannede lærere må arbejde 50-60 timer hver uge, for blot at få det til at hænge nogenlunde sammen

Grønland eller USA?

Godmand Fleischer
Tirsdag d. 29. august 2000

Vil vi acceptere, at Grønland bliver placeret som et af de første bombemål, hvis krigen bryder ud? Vi, der er landets befolkning, har aldrig taget stilling til dette spørgsmål

De skæve eksistenser i klemme

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 29. august 2000

I stedet har man pakket kufferten og rejst til Danmark i håb om et bedre liv. En desperat lykkesatsning for den enkelte. En falliterklæring for politikerne, der ikke har magtet at skabe et samfund med plads til et værdigt liv for store dele af befolkningen

Hvis Olien er der

Hans Duus Jørgensen
Fredag d. 25. august 2000

Slagordet om verdens bedste folkeskole - som i dag er i skærende kontrast til virkeligheden - skal forvandles til realitet. Når det er gjort, er det en selvfølge at alle kan engelsk og har gode matematik-fysik-kundskaber, når de forlader skolen

Vi har brug for en bedre skole for både grønlandske og danske børn

Susanne Wistoft
Fredag d. 25. august 2000

Såvel i debatten som i arbejdet med integrationstanken for folkeskolen ser man en langt højere bevågenhed for nødvendigheden af, at dansksprogede børn tilegner sig grønlandsk end det langt mere afgørende for dette lands fremtid, at grønlandsksprogede børn får tilegnet sig det danske sprog

Større åbenhed

Sermitsiaq
Fredag d. 25. august 2000

Hvis det er korrekt, at NMD er rettet imod de såkaldte slyngelstater, som ikke vil rette sig efter nedrustningsaftaler, og som tværtimod i det skjulte opruster, er det et relevant krav, at forsvarssystemet beskytter alle lande, som respekterer de nedrustningsaftaler, der indgås

Bygdeskoler negligeres

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 24. august 2000

Det virker grotesk, at det kommer bag på både landsstyre, kommuner og IMAK, at der på skolen i for eksempel Napasoq ikke er undervisning i hverken dansk eller engelsk

Vedrørende NMD

Mogens Kleist
Tirsdag d. 22. august 2000

Vi vil gerne fra Kattusseqatigiit have, at forsvarsaftalen fra 1951 kulegraves af landsstyret. Forsvarsaftalen blev udformet, mens Grønland var koloni

Det faste greb skal holdes

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 18. august 2000

Fra Atassut vil vi kræve at kompenstationsmodellen bliver strengt objektiv - således at der ikke lovgives særskilt til gunst for de hjemmestyreejede virksomheder

Opgradering af radaren i Thule

Knud Østergaard
Fredag d. 18. august 2000

Det danske forsvar og det danske Nato medlemskab er et rigsanliggende forstået på den måde at forsvaret af Danmark også er et forsvar af grønlændernes interesser og rettigheder. Det er et forsvar af hele riget

Vi sulter og fryser ihjel

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 18. august 2000

Grønland - overladt til sig selv under en krig! Det lyder uhyggeligt. Men når det kommer til stykket, er der nok ingen grund til at male fanden på væggen den måde

Selvstyreplaner i Grønland og Færøerne

Jakob Janussen
Fredag d. 18. august 2000

Op til, og under, det færøske landsstyres selvstyreforhandlinger med regeringen i Danmark har selv forholdsvis oplyste folk ... spurgt vore politikere og os andre, om vi har tilsvarende planer i Grønland

Fornuftig finanslov

Sermitsiaq
Fredag d. 18. august 2000

Det er dog problematisk, at politikerne stadig har en berøringsangst over for dansk og ikke kan indrømme, at de unge mennesker skal kunne bedre dansk for at fortsætte i det danske uddannelsessystem efter folkeskolen, som de samme politikere har besluttet, de unge mennesker skal gennemføre

Uddannelse frem i lyset

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Torsdag d. 17. august 2000

Derfor er det et lille skridt på vejen, når landsstyret nu på næste års finanslov foreslår, at der skal bruges yderligere 30 millioner kroner på uddannelsesområdet. Men det alene gør det desværre ikke

Anlæggelse af lufthavn i NanortalikAG

Nikolaj Ludvigsen
Torsdag d. 17. august 2000

I Nanortalik har vi som landets sydligste kommune desværre ikke den samme politiske bevågenhed som eksempelvis landets nordligste kommune har med hensyn til etablering af en lufthavn

Dumpekarakter til sikkerhedspolitik

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 15. august 2000

Med sin interne slingrekurs glemmer landsstyret sin vigtigste opgave i denne sag: at beskytte befolkningen. Ingen andre gør det.

Der ligger en fjerde brintbombe på bunden af havet ud for Thule Air Base ...

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 14. august 2000

Det er den eventuelle strålingsfare fra disse mulige efterladenskaber, vi skal forholde os til

Documentation and Diagrams of the Atomic Bomb

Outlaw Labs
Mandag d. 14. august 2000

Upon detonation of conventional explosives, all 32 sections must merge with the B/P mixture within 1 ten-millionths of a second

Hvis Thule var Nordjylland...

Sermitsiaq
Fredag d. 11. august 2000

Hvis Danmark overhører de grønlandske krav, ved vi, at rigsfællesskabet ikke er en døjt værd, og at det i virkeligheden kun handler om dansk sikkerhed. Så er alt andet blot ordflom, der skal dække over virkelighedens verden

Mangel på raketskjold kan også udløse atomkrig

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 11. august 2000

Hvem skal beskytte os og forsyne os, hvis en lignende katastrofe skulle indtræffe - og hvorfor skulle nogen overhovedet bruge tid på os, hvis de har hovedet fyldt op af deres egne problemer, og vi i øvrigt hverken har strategisk interesse eller kan levere et vigtigt råstof til flyindustrien?

Udløser Thuleradaren igen landsstyrekrise?

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 11. august 2000

IA øger sin popularitet, hver gang partiet tager Grønlands parti og plejer landets interesser. Det må Siumut huske på. Siumuts tilbageholdenhed omkring Thuleradaren kan nemlig koste stemmer. Men det kan også i værste fald betyde, at historien fra 1987 gentager sig

Boligreform afgørende nødvendig for vækst og velfærd - og det haster

Lise Lyck
Fredag d. 11. august 2000

En reform af boligområdet, der sikrer en dynamisk kapitaldannelse og sociale hensyn via finanspolitikken og ophør af stavnsbindingen er med andre ord en uomgængelig nødvendighed for vækst og velfærd i Grønland

Stop de galninge!

Sermitsiaq
Fredag d. 4. august 2000

Dette er et indenrigspolitisk anliggende i USA. Våbenindustrien hungrer efter nye, dødbringende opgaver - og der er arbejdspladser i skidtet

Hovedproblemet er boligmangel

Rasmine Johansen
Torsdag d. 3. august 2000

Hvad skal vi med alle mulige kulturelle festivaler og begivenheder, når end ikke hver fjerde af os, har en bolig og et trygt sted at komme hjem til?

En 850 meter lang narresut

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 1. august 2000

Landstinget har besluttet, at Qaanaaq skal have sin egen landingsbane og ligge som den nordligste vendeplads i et fastvinget trafiksystem - uden om Pituffik, Thule Air Base