Hvad snakker man om i Landstinget?

Det er de syv institutioner, der har uddannelse, dokumentation og forskning som hovedaktivitet, der har planer om at flytte sammen under et tag for at opnå en lang række synergieffekter for på den måde bliver det billigere for samfundet

Fredag d. 17. november 2000
Elisa Jeremiassen
Emnekreds: Politik, Uddannelse.

Lørdag den 11. november var der direkte transmission af landstingsmødet, som jeg delvis lyttede til.

Det har været meget svært at forstå diskussionen omkring den kommende Universitetspark/Forskerpark.

Det kan være, at det er fordi, at landstingsmedlemmernes begrænsede tid på talerstolen har gjort det umuligt at gøre det kort og forståeligt.

Politikerne kaldte Universitetsparken/Forskerparken meget forskelligt, så derfor var debatten meget forvirrende at lytte til.

Politikerne brugte flere, forskellige navne:

Jonathan Motzfeldt: Universititissaq

Josef Motzfeldt: Ilimmarfik

Otto Steenholdt: Illussaarsuaq

Mikael Petersen: Ilisimatusarfissarsuaq

Augusta Salling: Ilisimatusarfissaassarsuaq

Ruth Heilmann: Ilisimatusarfissaq

Olga Poulsen: Universitetspark-issaq.

De fleste, blandt andet Olga Poulsen, talte udelukkende om Universitetsparken/Forskerparken, som om stedet kun skal være et uddannelsessted.

Jonathan Motzfeldt nævnte godt nok, at Groenlandica og Landsarkivet skal flytte med, men han glemte at nævne Sprogsekretariatet og Grønlands Statistik.

Ruth Heilmann fortalte, at de syv institutioner, som skal flytte med, har foreslået, at universitetsparken skal hedde llimmarfik, og at Landstingets Kultur- og Uddannelses udvalg vil tage det op igen.

Så vidt jeg har forstået, er det imidlertid Sprognævnet, der har foreslået navnet, som man i brugergruppen ikke havde noget imod.

De syv
De syv institutioner, der har planer om at flytte ud til Universitetsparken/Forskerparken, er:
  1. Ilisimatusarfik
  2. Journalistuddannelsen
  3. Socialrådgiveruddannelsen
  4. Groenlandica (Groenlandica er national- og videnskabelig biblioteket, som i dag er placeret på Det grønlandske Landsbibliotek)
  5. Landsarkivet (Landsarkivet er en del af Grønlands Nationalmuseum. Landsarkivet opbevarer arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation).
  6. Sprogsekretariat
  7. Grønlands Statistik.
Ovennævnte institutioner trænger enkeltvis til forbedringer i den nærmeste fremtid, hvilket vil koste samfundet dyrt.

De fleste af institutionerne har behov for renovering eller mere plads, idet der er nogle af dem, der har lejet sig ind i dyre kontorer og lagre ude i byen.

Derfor startede man omkring 1997 en samarbejdsgruppe for at opnå en synergieffekt, der kan danne ramme om et samarbejde samt for at løse nogle massive pladsproblemer.

Landstinget har i princippet godkendt planerne om, at institutionerne samles under et tag, hvorved der opstår synergi og rationel ressourceanvendelse.

Det er de syv institutioner, der har uddannelse, dokumentation og forskning som hovedaktivitet, der har planer om at flytte sammen under et tag for at opnå en lang række synergieffekter for på den måde bliver det billigere for samfundet.

Jeg håber, at sammenlægningen kan fortsætte, og at man forstår, at det ikke kun er et uddannelsessted - uanset hvad stedet nu kommer til at hedde.