Var det dog bare et fejlcitat!

Nu står virksomhederne atter flere steder i Grønland i den situation, at de sender arbejdskraften hjem på grund af manglende arbejdsopgaver!

Fredag d. 17. november 2000
Ole Rud
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik.

Landsstyremedlem Josef Motzfeldt har i følge AG den 14. november ikke sagt, at vi ikke har råd til at bygge boliger. Vi har ikke kapacitet til at bygge boliger, mener Josef Motzfeldt.

Dermed basta. Josef Motzfeldt har gennem en, formoder vi, grundig research i byggebranchen konstateret manglende byggekapacitet.

Grønlands Arbejdsgiverforening vil meget gerne mere præcist have indblik i denne påstand: Indenfor hvilke fag og i hvilke geografiske regioner er der kapacitetsproblemer? Er det blandt faglærte eller ufaglærte der mangler medarbejdere?

Landstinget vedtog i efteråret 1999 en budgetreform med etablering af en Anlægs- og renoveringsfond til sikring af bedre sagsstyring, således at man kunne undgå negative budgetreguleringer og bygge- og anlægsbranchen kunne få sikkerhed for en langsigtet planlægning af byggeopgaverne.

Men faktum er at denne beslutning i Landstinget for mere end et år siden endnu ikke er ført ud i livet.

Grønlands Arbejdsgiverforenings Nyhedsbrev skriver i sit januarnummer i år, at vi ser frem til alle de positive effekter af ovennævnte fondsdannelse, men vi påpeger samtidig, at såfremt der ikke indsættes kompetente personer til at styre fondens dispositioner, vil fonden ingen positiv virkning få for bygge- og anlægsbranchen.

I martsnummeret af vores Nyhedsbrev hedder det omkring manglende udbud af anlægsopgaver i år med tomme ordrebøger til følge og hjemsendelse af arbejdskraft:

Grønlands Arbejdsgiverforening må således desværre konstatere, at såvel politikernes som embedsmændenes mange gode initiativer bliver ved ordene. Når der skal handles, sker der ingenting.

I septembernummeret af Nyhedsbrevet konstaterer vi for tredje gang indenfor blot ni måneder, at Landstingets beslutning om Anlægs- og renoveringsfonden endnu ikke er ført ud i livet og tilsyneladende heller ikke vil blive det. Nyhedsbrevet skriver:

Vi har flere gange henvendt os til myndighederne om at få oplyst om fondens planer mv., men er indtil videre blevet holdt hen med snak om manglende ressourcer etc. Vi tror ikke på at samfundet er tjent med at vente længere, nu må der handles.

Nu står virksomhederne atter flere steder i Grønland i den situation, at de sender arbejdskraften hjem på grund af manglende arbejdsopgaver!

Kære Tuusi, gid du igen er blevet fejlciteret, da vi ikke kan tro på, at du mener, at grunden til manglende byggeri er for lidt kapacitet i bygge- og anlægsbranchen. Vi tror på, at du har ment for lidt kapacitet i centraladministrationen og mangel på kompetence samme sted.