Boligskandalen

Unge mennesker, der ikke er født med en murske i hånden, kan ganske enkelt ikke få en bolig, men tvinges til at flytte til Danmark. De kan først blive skrevet op til en bolig, når de er 15 år, og når de er 21, er de måske nået fire år nedad ventelisten og skal stadig vente ni år på en bolig

Fredag d. 17. november 2000
Sermitsiaq
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Sociale spørgsmål.

Da Steffen Ulrich-Lynge blev landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur efter valget i 1999, sagde han, at huslejerne nu skulle reguleres, så man fulgte lovgivningen om omkostningsbestemt husleje.

Men der skete ikke noget, og ulovlighederne fortsatte. Det har nu skabt kolossale problemer på hele huslejeområdet.

For det første har man snydt de boligafdelinger, som har betalt for meget i husleje. De penge kræves nu tilbagebetalt. Og den sag som boligafdelingen Atertaq rejser, får uden tvivl store konsekvenser for Boligeselskabet INI, men det må også få konsekvenser for det ansvarlige landsstyremedlem.

Ikke alene skal boligselskabet betale penge tilbage, men selskabet mangler også for lidt indbetalt husleje fra masser af boligafdelinger rundt om i landet. Angiveligt mangler der omkring 300 millioner i for lidt betalte huslejer. Det er penge, som i dag mangler i systemet, og som kunne være brugt til vedligeholdelse og renovation af boligmassen. Eventuelt kunne boligselskabet som andre boligselskaber selv være gået i gang med at bygge nye boliger.

Men hjemmestyret har manglet en boligpolitik og ikke løst de påtrængende opgaver der var, selv om hjemmestyret gennem årene har fået det at vide af både boligselskab og revisionsselskab.

At boligselskabet som selvstændigt aktieselskab har ladet sig forføre til at drive en ulovlig virksomhed, fordi landsstyret gav ordre til det, er en anden side af sagen.

I sidste ende går det alt sammen ud over befolkningen, og vi har et hjemmestyre, som ikke kan leve op til grundliggende menneskerettigheder om boliger til befolkningen.

Unge mennesker, der ikke er født med en murske i hånden, kan ganske enkelt ikke få en bolig, men tvinges til at flytte til Danmark. De kan først blive skrevet op til en bolig, når de er 15 år, og når de er 21, er de måske nået fire år nedad ventelisten og skal stadig vente ni år på en bolig.

Så kunne de selvfølgelig have sparet op til en andelsbolig, men der er ikke byggegrunde nok til så mange andelsboliger, og spørgsmålet er, hvor mange der ville have haft råd til det. Vi kan opfordre folk til at spare op til en bolig til deres børn, når de bliver født.

Boligafdelingen Atertaqs sag mod Boligselskabet INI vil afsløre hjemmestyrets forfejlede boligpolitik, og hvorfor Boligselskabet INI efter ordre fra Hjemmestyret har måttet drives ulovligt. Lovgivningen blev oprindelig overtrådt for at sikre ro på arbejdsmarkedet.

Samtidig har hjemmestyret ikke presset på, for at Boligselskabet kunne foretage den tilstandsregistrering i de enkelte boliger, som er nødvendig for at boligafdelingernes husleje kunne fastlægges og planlagt vedligeholdelse gennemføres.

Det har resulteret i forkerte huslejer og boliger, som forfalder mere og mere. Samtidig ligger Boligselskabets økonomi i ruiner, fordi selskabet ikke har fulgt lovgivningen og blindt ladet sig vildføre af Hjemmestyret.

Vi ville ønske, at Steffen Ulrich-Lynge havde stået fast i 1999 og havde indført de lovlige huslejer, og tvunget boligselskabet til at blive drevet efter lovens bogstav.