Jeg er skuffet over Atassut

Atassut har fremsat nogle argumenter ..., og disse går ud på, at man ønsker at bane vejen for veluddannede til at opstille til landstinget. Jeg vil sige, at det er meget skuffende, at Atassut har udtalt sig på den måde, hvilket jo er beskæmmende for Atassuts partipolitiske målsætning

Tirsdag d. 28. november 2000
Kaali-Gaba Olsvig
Emnekreds: Politik.

Skønt det nu synes at være overstået foreløbig, vil jeg sige, at man nok vil blive ved med at vende tilbage til den heftige debat om vederlagsforhøjelsen til Landstinget, ihvertfald til den dag der bliver taget en beslutning herom. Det var en god debatoplevelse, som dog til sidst blev trættende.

Jeg kan godt forstå baggrunden for forslaget, men beløbet var noget højt i det første forslag. Senere fremsatte partierne, især Siumut og Atassut, nye forslag, som var værdige til at blive støttet, men som sagt er punktet udskudt på nærmest ubestemt tid. Det ville dog være ønskeligt, at det hele bliver færdigbehandlet til foråret, skønt ordførerne fra Atassut og IA udtalte, at de ikke vil behandle spørgsmålet færdigt i løbet af nærværende valgperiode. Jeg synes dog, at man ikke skal vente med at afgøre sagen til næste valgperiode, for man behøver nemlig ikke at vente med det, da det drejer sig om en sag af stor vigtighed for Landstinget, idet det må være ret besværligt at få løn ud fra den nugældende vederlagslov.

Det centrale i mit indlæg er, at mit parti Atassut har fremsat nogle argumenter for ovennævnte, og disse går ud på, at man ønsker at bane vejen for veluddannede til at opstille til landstinget. Jeg vil sige, at det er meget skuffende, at Atassut har udtalt sig på den måde, hvilket jo er beskæmmende for Atassuts partipolitiske målsætning.

Tænk jer om i Atassut. Siden hjemmestyrets indførelse har utallige veluddannede folk kandideret for Atassut, endda nogle med hjerner, der er helt udenfor vores rækkevidde. Der har ligeledes været en del respektable medlemmer på vegne af Atassut, både kvinder og mænd, som må siges at have bedre hjerner end de nuværende. Hvis der blev etableret et museum for disse, ville reolerne være fyldt op med deres navne, hvor nogle af dem har stillet sig op til valg på grundlag af deres planer om at komme ind i samfundfagsstudiet og så videre. De fleste af dem bliver dog ikke valgt ind, og nogle af dem får kun et lille antal stemmer. Måske har jeg misforstået noget, for man har ikke nævnt hvilke veluddannede folk, man ønsker at tiltrække.

Man må opfordre Atassut til at gå væk fra den tåbelige idé, og nogle af partispidserne bør komme med en beklagelse over denne argumentation fra nogle partimedlemmernes side.

Vælgerne har naturligvis frihed til at afgive deres stemmer, hvilket jo er helt i tråd med demokratiet. Vælgerne skal selv bestemme, hvem de synes er bedst til at repræsentere dem, såvel veluddannede som ikke-veluddannede