Har du bolig? Har I bolig?

Lad os sige, at et barn på 15 år bliver skrevet ind på boligventelisten (ifølge loven må man først blive indskrevet på boligventelisten, når man er fyldt 15), og da ventetiden i øjeblikket 13 år for at få tildelt bolig i Nuuk, får vedkommende først tildelt bolig som 28-årig!

Torsdag d. 7. december 2000
Bendt B. Kristiansen, kandidat til Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Boliger, Politik, Sociale spørgsmål.

Indholdsfortegnelse:
Men hvilke konsekvenser har det haft?
Hvad skal vi/I så gøre?
Qeqertarsuaq/Paamiut


Det er helt sikkert, at alle borgerne i Grønland er klar over, hvor omfattende boligmangelen i Nuuk er. Men det er usikkert, om alle borgerne er klar over, at problemet ikke kun ligger i Nuuk!

Når den omfattende boligmangel bliver drøftet, kommer man næsten aldrig ind på, hvorfor boligmangelen er så stor. Der bliver kun sagt: Nuuk er i rivende udvikling! Men hvorfor er byen i en rivende udvikling? (Kan du svare på det?)

Svaret på det bliver nemlig ikke nævnt, når problemet bliver diskuteret! Men det skyldes hjemmestyrets store administrationskompleks, der ligger i Nuuk!

Når man hjemtager ansvarsområder fra staten beslutter man sig vist uden særlig omtanke for, at de skal placeres i Nuuk! En yderst mærkværdig fejltagelse, som overhovedet ikke passer til den samlede udvikling af landet!

Udviklingen har hidtil kørt og kører fortsat på følgende måde:

Det er sikkert, at beslutningstagerne først og fremmest har tænkt på NUUK, NUUK!, når der skal hjemtages et ansvarsområde, eller når der skal etableres et direktorat.

Men hvilke konsekvenser har det haft?
Der opstår et stort behov for personaleboliger (naturligvis, og man begyndte endda at overdrage helt op til 60 procent af alle fraflyttede boliger til personaleboliger). Men hvilke konsekvenser har det haft for de oprindelige borgere, nye borgere og tilflyttere i Nuuk?

Kun 10 procent af alle fraflyttede boliger bliver overdraget til den almennyttige boligventeliste, det vil sige kun 10 boliger ud af hver 100 fraflyttede boliger!

Lad os sige, at et barn på 15 år bliver skrevet ind på boligventelisten (ifølge loven må man først blive indskrevet på boligventelisten, når man er fyldt 15), og da ventetiden i øjeblikket 13 år for at få tildelt bolig i Nuuk, får vedkommende først tildelt bolig som 28-årig! Lad os som eksempel sige, at vedkommende bliver udlært som automekaniker som 23-årig.

En stilling som automekaniker giver normalt ikke ret til en personalebolig, hvor skal vedkommende så bo i de næste fem år? Hos sine forældre?

Det er også godt nok i sig selv. Men et menneske må have frihed, myndighed og følelse af selvværd på alle områder, især hvis man har stiftet familie! Men det kan man ikke altid opnå, hvis man ikke har bolig til sig selv.

På dette område er det tydeligt at det offentlige, som har ansvaret for udviklingen, har en meget forkert forvaltning (er de mon selv klar over det?)

En af konsekvenserne for Nuuks rivende udvikling er også følgende: De mindre byer og byerne i yderområderne bliver affolket i stigende grad! Tænker landsstyret nogensinde over det? Mens Nuuk fortsat udvikles, vil byerne på kysten blive yderligere affolket og sakke yderligere bagud i udviklingen!

Hvad skal vi/I så gøre?
Man må puffe lidt til landets ledelse (Landstinget) og gøre dem opmærksomme på landets udvikling! Gøre dem opmærksomme på, at der bliver ført en skjult G-60-politik i Grønland! Og at man så vidt muligt må flytte direktoraterne/ administrationerne fra Nuuk ud på kysten med henblik på at få udviklingen til at gå i den rigtige retning!

Nuuk har allerede opnået en størrelse, som kan bære sig selv, og som man ikke bør nære frygt for!

Qeqertarsuaq/Paamiut
I Qeqertarsuaq er der 20 boliger, der nu er konstant tomme.

Årsagen til det er: Man fraflytter byen på grund af manglende beskæftigelse!

Ligeledes er nogle af de store boligblokke i Paamiut halvtomme, fordi man også er begyndt at fraflytte byen!

Såfremt denne udvikling fortsætter, hvordan mon de to byer vil se ud om 50 eller 100 år? Måske vil man kalde dem for bygder! Eller også vil de allerede være nedlagt til den tid!!!

Men hvad er din mening til det?