Indsigt: Kulturelle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Derfor bør et folkeslag, der forbereder sig til selvstyre, også prioritere formidlingen af den særlige identitets- og selvværdsfølelse, således at hele befolkningen kan sætte pris på dette og have det inderst inde

Tirsdag d. 12. december 2000
Lars Sørensen
Emnekreds: Kultur og samfund, Politik.

Når man betragter finansloven, kan man ikke lade være med at undre sig over, hvor lidt der er bevilget til kulturelle projekter.

Når bevillingerne til de kulturelle virksomheder og organisationer er blevet trukket fra, hvor er så de reelle kulturelle projekter? Hvor er midlerne til selve kulturen?

Vi må også efterlyse alsidige, åndeligt velfunderede projekter, som skaber identitetsfølelse hos alle og virker inspirerende. Det kunne jo netop være dem, der kan give os, som folkeslag, åndelig styrke, skønt vi ikke er så rige materielt set som visse andre.

For at kunne skabe kulturelle muligheder, som vore efterkommere kan være tilfredse med, bør vi med starten af det nye årtusind tage et afsæt for at videreformidle dybden af vores nutidige og fortidige traditioner og kultur, således at de unge kan identificere sig med disse.

Derfor bør et folkeslag, der forbereder sig til selvstyre, også prioritere formidlingen af den særlige identitets- og selvværdsfølelse, således at hele befolkningen kan sætte pris på dette og have det inderst inde.

Som en del af verdenssamfundet er en af vore vigtigste udgangspunkter, at vi som selvstændigt folk, med klare kendetegn, deltager blandt de mange folkeslag. Såfremt andre folkeslag også skal kunne få glæde af vores kultur, bør vi stå forrest som eksempler i dette arbejde. På den måde kan vi skabe de bedste rammer for, at ophavsmændene kan varetage deres arbejde.

Gennem kulturel medindflydelse bør vi arbejde for at opnå gensidig inspiration til gavn for alle, således at der kan finde et møde sted mellem de ældre generationers viden og traditioner fra fortiden og de yngre generationers nye viden og traditioner.

I den politiske målsætning bør enhver, der sætter pris på kulturen og ønsker at fremhæve folkets identitet, derfor nu danne forslag til et samlingspunkt.