Siumuts grundprincipper

Det skal i denne sammenhæng siges, at der skal gøres en forstærket indsats for, at mennesker udefra, der bosætter sig i vort land, og som hermed bliver vore naboer, hurtigere kan integreres i samfundet, specielt med hensyn til sproget

Fredag d. 15. december 2000
Agnethe Davidsen
Jonathan Motzfeldt
Jørgen Wæver Johansen
Emnekreds: Etik, Kultur og samfund, Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

Siumuts Hovedbestyrelse vil efter mødet den 11. december 2000 klarlægge følgende:

For det første, er Siumuts Hovedbestyrelse tilfreds med det politiske arbejde som udføres af Landsstyret og Landstinget, da formålene bliver klart tilkendegivet, og hovedbestyrelsen udtrykker sin forståelse for, at dette arbejde bliver udført i et nødvendigt samarbejde imellem to partier.

For det andet, vil Siumut i sit arbejde fortsat basere dette på sine grundprincipper, som er, at befolkningen skal serviceres bedst muligt i uddannelse, i arbejdslivet, og i forhold til boligområdet.

Dette blev understreget af formanden i forbindelse med den radiotransmitterede, tre timer lange, grønlandske debataften fra Katuaq.

Dette påskønner hovedbestyrelsen og vil gerne takke Siumuts lokalafdeling i Nuuk for at have taget initiativet til dette folkemøde.

For det tredje, skal det fastlås, at Siumuts grundprincipper ikke er nogle, der ændrer sig i takt med vindens retning. De er derfor stadig: at alle mennesker, der bor i dette land, frit skal kunne leve uden at blive diskrimineret på baggrund af hudfarve, religion eller politisk overbevisning.

For det fjerde, vil Siumut fortsætte med at deltage fordomsfrit og åbent i debatten. Og Siumut vil som parti ved sin medindflydelse gøre sit til, at virkeliggøre alle partiets grundmålsætninger. Dette vil vi opnå gennem samarbejde med andre partier, som vi politisk kan komme til enighed med herom.

For det femte, så ser Siumut med glæde frem til at deltage i kommunalvalgene og til at medvirke til en konstruktiv og ansvarlig gennemført valgkampagne. Siumut vil føre denne i henhold til sine politiske målsætninger, i såvel kommunerne, i bygderne som ved valgene til de lokale menighedsråd.

For det sjette, er Siumut et parti, hvor der altid er bred debat, et parti som ikke er i tvivl om sin målsætning, men som altid er åben for nytænkning, og et parti som til stadighed fornyer sig ved sine generalforsamlinger.

Det skal i denne sammenhæng siges, at der skal gøres en forstærket indsats for, at mennesker udefra, der bosætter sig i vort land, og som hermed bliver vore naboer, hurtigere kan integreres i samfundet, specielt med hensyn til sproget.