Synlige erhvervsrabatter på el og vand

Det er ved lov besluttet hvilke virksomheder, der kan få el og vand til den såkaldte fiskeindusti-tarif, men det har vist sig, at der også er andre virksomheder, der kan købe el og vand til denne særlige tarif

Fredag d. 29. december 2000
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Grønlands konkurrencenævn har meddelt Nukissiorfiit og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur at nævnet mener, at der er et særligt behov for at følge konkurrenceforholdene på det grønlandske marked for levering af el og vand.

Nukissiorfiit har en dominerende stilling på markedet, priserne på el og vand er fastlåste og der er en omfattende regulering af området. Der er derfor behov for at skabe en øget gennemsigtighed på dette marked.

Konkurrencenævnet mener, at det skal være let for kunderne at skaffe sig oplysninger om både Nukissiorfiit’s generelle salgsvilkår og de tilskudsaftaler, som Landsstyret/Finansudvalget måtte godkende, eller som optages direkte på Finansloven.

Baggrunden for denne afgørelse er en henvendelse fra Grønlands Arbejdsgiverforening, der på vegne af sine medlemmer har bedt konkurrencenævnet om at sikre at der etableres offentlig tilgængelige og ensartede regler og kriterier for leverencer af el og vand fra Nukissiorfiit.

Det er ved lov besluttet hvilke virksomheder, der kan få el og vand til den såkaldte fiskeindusti-tarif, men det har vist sig, at der også er andre virksomheder, der kan købe el og vand til denne særlige tarif.

Konkurrencenævnet har derfor pålagt Nukissiorfiit, at indberette bl.a. hvilke virksomheder, der betaler denne særlige tarif samt årlige udregninger af omkostninger ved el- og varmeforsyning, opdelt på forskellige produktions-, distributions- og forbrugerkatagorier. Det skal Nukissiorfiit gøre i en periode på to år.