Nuuk Imeq's eneret søges bragt til ophør

Konkurrencenævnet har besluttet, at såfremt der ikke foreligger lovgivning eller tilsvarende vedrørende Nuuk Imeq's eneret, så vil nævnet indlede forhandling om ophør af eneretsbe stemmelserne. En sådan forhandling kan lede til, at eneretsbeføjelserne ophæves eller ændres så andre også får adgang til det grønlandske marked

Fredag d. 29. december 2000
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Konkurrencenævnet har på sit møde d. 15. december 2000 behandlet en række aftaler indgået med Nuuk Imeq. Nævnet har fundet at Koordinationsaftalen, der er indgået mellem flere af de store bryggerier i Danmark, Nuuk Kommune, Grønlands Hjemmestyre og Nuuk Imeq er skadelig for konkurrencen. Koordinationsaftalen, der blev indgået i 1986 giver Nuuk Imeq eneret til at importere sodavandskoncentrater og bulkøl til Grønland. Sodavandskoncentrater og bulkøl leveres af Carlsberg A/S (tidligere De forenede Bryggerier). Samtidig har nævnet kunnet konstatere, at koordinationsaftalen er anmeldelsespligtig efter den grønlandske konkurrencelov, og at Nuuk Imeq ikke har anmeldt aftalen.Konkurrencenævnet har besluttet, at såfremt der ikke foreligger lovgivning eller tilsvarende vedrørende Nuuk Imeq's eneret, så vil nævnet indlede forhandling om ophør af eneretsbe stemmelserne. En sådan forhandling kan lede til, at eneretsbeføjelserne ophæves eller ændres så andre også får adgang til det grønlandske marked.Hvis der findes en sådan lov om eneretten, vil konkurrencenævnet henvende sig til Landsstyret og påpege, at den eneret, der siden 1986 har været tillagt Nuuk Imeq udgør en konkurrencebegrænsning med skadelige virkninger på det grønlandske marked.Konkurrencenævnets beføjelser er forskellig alt efter, om der er tale om en privat virksomhed, eller om der er tale om en virksomhed, er er reguleret helt eller delvist af det offentlige.Konkurrencenævnet har også besluttet, at der skal iværksættes en særlig undersøgelse af om Nuuk Imeq anvender konkurrencedygtige priser. Nævnet vil også se nærmere på KNI´s eneret til distribution af øl og læskedrikke.