Indsigt: Royal Greenland skal have mere konkurrence

Royal Greenland skal have mere konkurrence

Konkurrencenævnet finder at både konkurrenceklausulen og priskonsulatationsaftalen udgør en konkurrencebegrænsning. Nævnet har derfor besluttet, at der skal indledes forhandling med Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S og Upernavik Seafood ApS om at bringe de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsningen til ophør

Fredag d. 29. december 2000
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Konkurrencenævnet har på sit møde d. 15. december 2000 truffet afgørelser i to sager vedrørende Royal Greenland A/S.Det første forhold gælder de dele af markedsdelingsaftalen som Royal Greenland A/S´s har indgået med Nuka A/S. Denne aftale beskytter Royal Greenland A/S mod konkurrence fra Nuka A/S.Konkurrencenævnet har fundet at aftalen kan have skadelig virkning for konkurrencen, fordi den beskytter en dominerende virksomhed, nemlig Royal Greenland A/S, mod konkurrence fra en mulig konkurrent, Nuka A/S.Royal Greenland A/S vil i en overgangsperiode fra offentligt til privat ejet virksomhed have behov for at være beskyttet mod konkurrence fra sin tidligere ejer, det vil sige konkurrence fra Nuka A/S. Nævnet finder derfor, at aftalen i et vist omfang kan accepteres som underordnet i forhold til det primære formål med aftalen. Derfor har nævnet foreslået at aftalen kan fortsætte i fem år.Det andet forhold gælder en konkurrenceklausul, som er indgået mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Denmark A/S samt en priskonsultationsaftale mellem Royal Greenland A/S og Upernavik Seafood ApS.Konkurrencenævnet finder at både konkurrenceklausulen og priskonsulatationsaftalen udgør en konkurrencebegrænsning. Nævnet har derfor besluttet, at der skal indledes forhandling med Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S og Upernavik Seafood ApS om at bringe de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsningen til ophør.