Royal Greenland skal have mere konkurrence

Konkurrencenævnet finder at både konkurrenceklausulen og priskonsulatationsaftalen udgør en konkurrencebegrænsning. Nævnet har derfor besluttet, at der skal indledes forhandling med Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S og Upernavik Seafood ApS om at bringe de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsningen til ophør

Fredag d. 29. december 2000
Gorm Winther, Professor ved Aalborg Universitet  
Konkurrencenævnet
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Økonomi.

Konkurrencenævnet har på sit møde d. 15. december 2000 truffet afgørelser i to sager vedrørende Royal Greenland A/S.Det første forhold gælder de dele af markedsdelingsaftalen som Royal Greenland A/S´s har indgået med Nuka A/S. Denne aftale beskytter Royal Greenland A/S mod konkurrence fra Nuka A/S.Konkurrencenævnet har fundet at aftalen kan have skadelig virkning for konkurrencen, fordi den beskytter en dominerende virksomhed, nemlig Royal Greenland A/S, mod konkurrence fra en mulig konkurrent, Nuka A/S.Royal Greenland A/S vil i en overgangsperiode fra offentligt til privat ejet virksomhed have behov for at være beskyttet mod konkurrence fra sin tidligere ejer, det vil sige konkurrence fra Nuka A/S. Nævnet finder derfor, at aftalen i et vist omfang kan accepteres som underordnet i forhold til det primære formål med aftalen. Derfor har nævnet foreslået at aftalen kan fortsætte i fem år.Det andet forhold gælder en konkurrenceklausul, som er indgået mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Denmark A/S samt en priskonsultationsaftale mellem Royal Greenland A/S og Upernavik Seafood ApS.Konkurrencenævnet finder at både konkurrenceklausulen og priskonsulatationsaftalen udgør en konkurrencebegrænsning. Nævnet har derfor besluttet, at der skal indledes forhandling med Royal Greenland A/S, Polar Seafood A/S og Upernavik Seafood ApS om at bringe de skadelige virkninger af konkurrencebegrænsningen til ophør.