66% afgift på ferierejser

Når den ene halvdel af befolkningen rejser gratis, må den anden halvdel nødvendigvis betale dobbelt

Torsdag d. 22. februar 2001
Poul Linnet
Emnekreds: Infrastruktur, Politik, Sociale spørgsmål.

Mange af os får feriefrirejser af vores arbejdsplads. Det er naturligvis udmærket. Hvem ønsker ikke en så god løn som muligt? Og feriefrirejser er løn, hvad ellers!

Hvad der derimod er besynderligt er, at de er skattefrie. Hvis en almindelig familie, uden frirejse, køber en rejse til udlandet eller et fjernt sted på Grønland, er prisen typisk 30.000,-. For at købe den, må de først tjene 50.000,-. Skatten på 40 procent eller 20.000,-svarer til en afgift på 66 procent af billettens pris!

Er der nogen som helst logik i, eller retfærdig begrundelse for, at kun personer uden frirejse betaler skat af deres rejse! I forvejen hører dem i "fribillet-klassen" til de bedrestillede i landet.

Nu vil nogen måske sige, jeg er misundelig. Det er jeg ikke! En ting er at vi alle aflønnes efter uddannelse, arbejde m.m. Og det er vel rimeligt nok. Det skal vi ikke behandle her. Men i forhold til loven, herunder skatteloven, skal vi være lige, alt andet ville være uretfærdigt.

Det er utopi at tro, at et flertal af embedsmænd, politikere og funktionærer, frivilligt giver afkald på hævdvunden rejsefryns. Denne gruppes skattefrihed på en årlig frirejse er dem inderligt vel undt, hvis skattefriheden udstrækkes til også at gælde mindretallet af borgere uden frirejser!

Mit forslag er at alle borgere, som ikke har frirejseordning, i stedet får et tilsvarende "rejse skattefradrag".

Det undrer mig i øvrigt, at dette ikke er mere inde i den løbende debat om billetpriserne.

Det kunne være fordi de fleste aktører, politikere, embedsmænd og mediefolk er så vant til frirejser, at de ikke ser problemet!

En god ven sagde engang til mig: "Når den ene halvdel af befolkningen rejser gratis, må den anden halvdel nødvendigvis betale dobbelt".

Det er i alt fald kun en del af de rejsende, der betaler skat af de penge billetten blev købt for.

Nemlig den dårligst stillede del!