Sundhedsvæsenet og landstingsmedlemmer

Det er nødvendigt at genopfriske hvad landstinget besluttede i forbindelse med »prioriteringsdebat og strukturproblemer indenfor det grønlandske sundhedsvæsen« i landstinget den 31 maj 1999

Torsdag d. 22. februar 2001
Alfred Jakobsen
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

TD>
Det er nødvendigt at genopfriske hvad landstinget besluttede i forbindelse med "prioriteringsdebat og strukturproblemer indenfor det grønlandske sundhedsvæsen" i landstinget den 31 maj 1999. Ordførerne fra partierne og kandidatforbundet sagde blandt andet følgende under debatten.

Formålet med dette indlæg er at belyse hvad landstinget gav af opgaver overfor landsstyret. Indlægget er således bidrag til den aktuelle debat om sundhedsvæsenet for tiden.

Lars Karl Jensen, Siumuts ordfører:
Men inden vi fremfører vores konkrete udtalelser, skal vi fra Siumut forelægge vores principielle holdninger til driften af sundhedsvæsenet og serviceringen af patienterne ved indgangen til det nye århundrede. Vi må sikre, at vores maskinelle apparatur, vores medarbejdere og vores serviceapparat er klædt på til tilfredsstillende servicering af patienterne. Patienten skal ikke blot behandles hurtigst muligt, men skal også informeres om sygdommens karakter, hvor og af hvem vedkommende vil blive behandlet. Og patienten må have mulighed for efterfølgende rekonstitutionsperiode, både fysisk og mentalt, idet disse er uomgængeligt vigtige for at genvinde sit helbred.

Anders Nilsson, Atassut’s ordfører:
 
Læs også

Som et vrag i havnen med defekt motor og utæt skrog

Anders Nilsson
Ordførerindlæg for Atassut 31. maj 1999
Den lange venteliste skyldes mangel på personale i alle kategorier. Den skyldes en struktur i sundhedsvæsenet, som tiden er løbet fra, og så skyldes den og vi er nødt til at være ærlige, en overordnet ledelse af sundhedsvæsenet, der ikke har det fornødne strategiske, fremadrettede overblik.

Det er vores opfattelse, at denne debat burde have været udsat til efterårssamlingen, således at det nye Landsstyremedlem for Sundhed, kunne have fået en rimelig tid til at sætte sig ind i de meget omfattende problemer sundhedsvæsenet befinder sig i.

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit’s ordfører:
Årsagen til at udgifterne er steget er, at de politiske mål er blevet for høje i forhold til de faktiske forhold indenfor sundhedsvæsenet, fordi sundhedsvæsenets ydelser bliver sammenlignet med Danmarks og de nordiske landes ydelser.

Vi mener, at sundhedsvæsenet bør kunne service borgerne på en tilfredsstillende måde, men hvor stor kvaliteten skal være, må kunne niveausættes i forhold til de ressourcer vi har. Hvis vi ikke har det, så kan vi ikke have et sundhedsvæsenet som har udgangspunkt i de faktiske forhold.

I samarbejdsaftalen i Koalitionsregeringen, så blev man enig om, at der skal være vilje til at løse problematikkerne omkring sundhedsområdet og en af vejene er også, at udbygge operationsafdelingen.

Loritha Henriksen, Kandidatforbundets ordfører:
Fra Kandidatforbundet finder vi det som vigtigt, at man stiler efter, at de allerede eksisterende sygehuse på kysten bliver bevaret og at man sikrer, at der er ansat læger i alle byerne.

De syge kan således kunne behandles uden af de kommer, alt for langt væk fra deres hjemby, og til disse kan man så derved spare penge i betydelig omfang. Og en sådan ordning vil lette vilkårene for de patienter, der i mange tilfælde kan blive nødt til, at blive sendt til Danmark for operation.

Fra Kandidatforbundet finder vi det vigtigt, at såfremt vi skal udover lægemanglen, at det er vigtigt med en ordning om lægernes lønninger og deres ansættelsesgoder og deres ønsker om efter- og videreuddannelse finder en bedre løsning."

Med udgangspunkt i det citerede skal jeg meddele, at det er Landsstyrets ansvar at arbejde udfra budskabet og vi har gjort det.

Bl.a. har Landstinget den 31. maj 1999 pålagt Landsstyret at arbejde for, hvordan sundhedssektoren skal servicere befolkningen. Mange medarbejdere indenfor sundhedssektoren arbejder hårdt for at sikre disse intentioner.

Derfor vil jeg på baggrund af dette udpluk sige, at mange af vore medarbejdere i sundhedsdistrikterne arbejder hårdt for at realisere dette meget betydningsfulde målsætning. Derfor håber jeg, at dette vil føre til mere forståelse især iblandt ventelistepatienterne.