De uddannede bliver svigtet af politikerne

Men det er uacceptabelt, at det påny skal være på bekostning af dem, der for eksempel har taget en uddannelse og nu måske ikke længere skal have boligbørnetilskud. Nu vil de måske ærgre sig over, at de har taget en uddannelse ...

Tirsdag d. 12. juni 2001
Hans Boassen
Emnekreds: Boliger.

Landstinget har drøftet tanken om, at boligbørnetilskud for visse indkomstgrupper skal bortfalde. Jeg skal her komme med nogle bemærkninger til forslaget! Det er som om, der er et ordsprog der siger: "Tag Dig en uddannelse, landet har brug for Dig! Men når Du har færdiggjort Din uddannelse, vil samfundet "straffe" Dig økonomisk!". Jeg finder det betænkeligt, at også de såkaldte "bedrestillede" borgere med børn boende i lejligheder nu også skal rammes, såfremt boligbørnetilskud for disse skulle bortfalde! Især dem, der bor i nye/nyere lejligheder rammes hårdt, fordi disse lejligheder er meget dyre. Også fordi de måske allerede betaler højeste takst til daginstitutioner, ej modtager hverken skolepenge/boligtilskud/ børnepenge og så videre.

De ufaglærte og mindstlønnede skal så vidt muligt kunne hjælpes i form af sociale ydelser, tilskud og andet når dette ikke er selvforskyldt. Det har jeg følgelig ikke noget imod!

Men det er uacceptabelt, at det påny skal være på bekostning af dem, der for eksempel har taget en uddannelse og nu måske ikke længere skal have boligbørnetilskud. Nu vil de måske ærgre sig over, at de har taget en uddannelse fordi det for dem næsten ikke længere kan betale sig, rent økonomisk, at de har taget sig en uddannelse!

Alternativt kan man gøre det, at boligbørnetilskud for alle indkomstgrupper afskaffes! Og i stedet skal børnechecken som i Danmark indføres i Grønland. Og det er uanset, om man tjener under kr. 180.000 eller over kr. 440.000. Det vil sige, at alle forældre skal have børnecheck for x antal børn. Og det uanset, de bor i lejlighed, eget hus, BSU-hus eller andelsbolig. Så vil alle børnefamilier tilgodeses. Med det nuværende system er det nemlig kun dem der har lejlighed, der tilgodeses med boligbørnetilskud.

Hensigten med den nye ordning er selvfølgelig, at de bedrestillede selv skal bidrage med egen boligforsyning. Men de betaler allerede højeste takst til institutioner, de modtager ikke skolepenge og så videre. Det er meget dyrt at opføre egen bolig i Grønland. Og i forhold til Danmark er leveomkostningerne meget høje. Desuden er børnechecken indført i Danmark uanset indkomst. Det bliver altså endnu sværere at spare op til egen bolig, hvis boligbørnetilskud for visse indkomstgrupper bortfalder, også selvom man har en højere indkomst! Jeg ved godt, vi ikke er i Danmark, og sammenligningerne her skal også blot opfattes som eksempler.

Misforstå mig ikke! Jeg er selv fortaler for, at man bør arbejde på at få eget hus eller andelsbolig!

Jeg håber venligst på nogle kommentarer fra politisk side, hvad de vil gøre fremover for, at det rent økonomisk kan blive attraktivt igen, at tage sig en uddannelse (især for børnefamilierne)? Fra nu af skal der næppe meget til, før det ene efter det andet tilskud bortfalder, fordi man netop har taget en uddannelse og begyndt at tjene til brødet selv!