Dansk og grønlandsk eller omvendt?

Er det et befolkningsønske - eller er det politikerluft?

Fredag d. 29. juni 2001
Mogens Bloch Poulsen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre, Sprog.

En dag hvor svalerne svirrer en om næsen og hylden dufter over vor fynske have - presser en kæmpe i ånd og dåd sig på - så til sagen.

Mener selvfølgelig Jørgen Fleichers indlæg den 22. juni i Sermitsiaq.

Vi følger jo trods pensionisttilværelse med, har stadig familie i Grønland - og hører med græmmelse ofte, at de mere destruktive kræfter indenfor den grønlandske samfundsudvikling nu er ved at sejre ad helvede til.

Derfor lyser Jørgen Fleischers indlæg op i mørket.

Fra vor egen tid i Grønland fra 1964-1990 huskes den voksende grønlandisering, der jo meget ofte var igangsat og målbevidst styret af danske kræfter, ud fra et ønske om: Hvad der er godt for Grønland - er godt for alle.

I de sidste par år, er det så ved at gå galt. I iver efter integration for alvor er for mange af de grønlandske politikere i et alt for rask tempo ved at save de grene over som de selv sidder på - eller sagt på en anden måde - sætte udviklingen i stå og få den til at gå baglæns!

Og som interessant i de grønlandske forhold, må vi spørge: Nå, er det den vej man vil gå deroppe.

OK for os, men har man nu styr på konsekvenserne, der jo nok vil betyde : Lavere levefod, dalende indtjening, stigende arbejdsløshed, højere skatter og afgifter, flere fallitter, ringere skolegang, færre uddannede grønlændere, ringere sundhedsvæsen, o.s.v...

Om det er det befolkningen ønsker, så OK for os, for vi har aftjent "Vor værnepligt" - men hvad med de forkælede og de forvænte?

Hvad med det samfund og de mennesker vi kendte og elskede, men som levede på et dansk alternativ uden ende?

Kan I klare det? Det er mit spørgsmål.

Er det et befolkningsønske - eller er det politikerluft?