Berigtigelse

Per Berthelsens udtalelse om, at Formandskabet er afhængig af landsstyret, og at man kan frygte for, at Landstingssekretæren skulle være mere loyal overfor landsstyret end overfor Landstinget, er på kanten af de injurierende. Formandsskabet tager skarpt afstand fra sådan en udtalelse, der hverken højner agtelsen for Landstinget eller Per Berthelsen

Fredag d. 6. juli 2001
Ole Lynge
Emnekreds: Politik.

I et interview i Sermitsiaq nr. 25-2001 fremsætter Landstingsmedlem Per Berthelsen en række synspunkter, der inddrager Landstingets Formandskab og Landstingets administration.

Landstinget Formandskab finder det nødvendigt at reagere på dette.

Landstinget Formandskab har til opgave at sikre et hensigtmæssigt forløb af det parlamentariske arbejde før og under Landstingets samling og udvalgsarbejdet. Regler herom er fastsat i lovgivningen om Landsting og Landsstyre og i Landstingets Forretningsorden. Langstingets Formandskab administrerer disse regler i det samlede Landstings interesse.

Ethvert Landstingsmedlem kan fremsætte forslag til ændring af såvel lovgivning som Forretningsorden. Per Berthelsen har ikke fremsat forslag til ændring af gældende regler til Landstinget. Han har stillet forslag om to forespørgselsdebatter om parlamentariske anliggender under Landstinget Forårssamling, der begge er behandlet under samlingen.

Landstingets Formandskab har ikke modtaget klager eller forslag vedrørende mødeledelse eller ændring af Formandsskabets administration af gældende regler.

Der er heller ikke overfor Formandsskabet rejst kritik af Landstingets administration. Landstingets juridiske og økonomiske medarbejdere har derimod modtaget anerkendelse for den indsats og objektivitet i arbejdets udførelse.

Per Berthelsens udtalelse om, at Formandskabet er afhængig af landsstyret, og at man kan frygte for, at Landstingssekretæren skulle være mere loyal overfor landsstyret end overfor Landstinget, er på kanten af de injurierende. Formandsskabet tager skarpt afstand fra sådan en udtalelse, der hverken højner agtelsen for Landstinget eller Per Berthelsen.

Det skal til slut præciseres, at Formandsskabet ikke som påstået er afhængig af Landsstyret, da Formandsskabet i udførelsen af sit hverv i høj grad er opmærksom på adskillelsen af Landstingets og landsstyrets opgaver.