Selvfølgelig kan det betale sig at tage en uddannelse

Jeg er bekymret over Hans Boassens udtalelser om, at man som færdiguddannet vil ærgre sig over at have taget en uddannelse, fordi det rent økonomisk ikke skulle kunne betale sig. Jeg er bange for, at sådanne udtalelser kan få nogle til at vælge en uddannelsesmulighed fra

Fredag d. 13. juli 2001
Lise Lennert
Emnekreds: Boliger, Uddannelse.

Kommentarer til Hans Boassens indlæg i Sermitsiaq nr. 26, den 29. juni 2001 under overskriften "Nye regler om børnetilskud rammer de studerende".

Jeg skal gøre opmærksom på, at Hans Boassens indlæg berører et emne som forvaltningsmæssigt hører under Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked. Det er da heller ikke de sociale aspekter i Hans Boassens indlæg jeg vil kommentere, men det faktum at han stiller sprøgsmål ved om det kan betale sig at tage en uddannelse.

Overskriften er misvisende i forhold til debatindlæggets indhold. Den giver indtryk af, at det er de igangværende studerende, der bliver ramt. De studerende hører til de laverestillede indkomstgrupper, og vil derfor ikke blive berørt af evt. ændringer af reglerne.

Jeg er bekymret over Hans Boassens udtalelser om, at man som færdiguddannet vil ærgre sig over at have taget en uddannelse, fordi det rent økonomisk ikke skulle kunne betale sig. Jeg er bange for, at sådanne udtalelser kan få nogle til at vælge en uddannelsesmulighed fra.

Jeg vil som ansvarligt Landsstyremedlem for uddannelsesområdet gentage, hvad jeg selv og andre før mig har sagt, og slå fast, at samfundet har brug for at så mange borgere som muligt tager en uddannelse. Skal vort samfund fortsat udvikles og være en del af verdenssamfundet, udvikles til større økonomisk selvhjulpethed og større selvstændighed, er det altafgørende, at vi sikrer os størst mulig selvforsyning med uddannet arbejdskraft. Vi har brug for uddannede på alle niveauer.

Det at have gennemført en uddannelse giver desuden mange fordele for den enkelte. Under uddannelsen lærer man at begå sig på arbejdsmarkedet. Jo bedre uddannet, jo bedre mulighed har man for fast arbejde, man opnår normalt stabile løn- og ansættelsesvilkår, stabil social status, større muligheder for at søge nye udfordringer, og man opnår en større mobilitet.

Samfundet investerer i disse år meget store summer i at udbygge og reformere det samlede uddannelsessystem, så det bliver mere effektivt og tidssvarende, således at den uddannede arbejdskraft kan tage konkurrencen op og mindske behovet for tilkaldelse af udefra kommende arbejdskraft.

Derfor kan jeg kun opfordre alle, der har mulighed derfor, om at tage en uddannelse og ikke lade sig påvirke af udtalelser ,som Hans Boassen fremsætter i sit indlæg.