Svar til Finn G. Becker-Christensen

Derfor, kære Finn G. Becker-Christensen, da du har arbejdet i Angola på vegne af kolonimagten, ved du ikke noget som helst om kolonilandenes tidligere og nuværende befolkninger - slet ikke

Tirsdag d. 24. juli 2001
Moses Olsen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

I AG, der udkom den 12. juli 2001, svarer du på min svarskrivelse i AG, der udkom den 3. juli 2001.

Din skrivelse, der er så overfladisk og irrelevant for Grønland, kunne man have ladet stå ukommenteret, men jeg har dog et par bemærkninger til den.

Jeg er glad for, at du erkender din overfladiske indstilling. Skønt du har svært ved at forstå mine meninger om kolonier, er jeg tilfreds med at du støtter tanken om et rigsfællesskab mellem de nordatlantiske lande.

Du siger, at du har arbejdet som læge i Angola, der tidligere har været portugisisk koloni, men du nævner ikke, hvorfor landet først har opnået selvstændighed efter at have ført en blodig krig. måske fordi du ikke vidste hvorfor. Ethvert land kan nemlig udråbe sin selvstændighed fra dag til dag og hejse sit eget flag. Det overordnede spørgsmål er dog, om kolonitidens økonomiske, erhvervsmæssige, handelsmæssige og andre strukturer samtidigt fortsat køres efter den tidligere kolonimagts retningslinier, eller de tilpasses det nye selvstændige område. At få eget flag er nemlig ikke det samme som at blive selvstændig. Det afhænger af, om samfundsstrukturen er blevet tilpasset de faktiske forhold i hjemlandet.

Du skriver, at jeg ønsker, at Grønland og Færøerne hurtigst muligt kommer ud af rigsfællesskabet. Det er ikke rigtigt, du har nemlig misforstået mig endnu engang. At udråbe sig som et selvstændigt land efter mange krige med masser af blodsudgydelser, som i Angola, er nemlig ikke noget man har lyst til at gøre. Vi har selv opnået et hjemmestyre på fredelig vis gennem forhandlinger, uden at der har været optræk til de mindste blodsudgydelser. Det burde været et eksempel til efterfølgelse for andre i verdenssamfundet.

Det kan godt være, at Grønlands hjemmestyre ikke er lykkedes så godt i dine øjne. Men hvis vi ser tilbage, må vi sige, at det har udviklet sig tilfredsstillende og trygt og uden kampe, og det har bygget på gensidig forståelse og ikke på vold. Jeg regner også med, at Grønland og Danmark vil have en fredelig dialog om selvstyrebestræbelserne, og at det vil blive gennemført uden væbnede konflikter.

Vi vil nemlig ikke efterligne borgerne i Angola. I dit indlæg har du følgende citat: "Grib til våben, grib til våben, send til tops vort stolte flag!"

Skønt vi har været en koloni, er vi stolte af vort flag på en meget fredelig måde.

Derfor, kære Finn Becker-Christensen, da du har arbejdet i Angola på vegne af kolonimagten, ved du ikke noget som helst om kolonilandenes tidligere og nuværende befolkninger - slet ikke.

Du skriver at du har været læge i vort land, derfor skriver jeg på grønlandsk, i den tro at du vil forstå det.