På tide med omkostningsdæmpende initiativer

Vi kan allerede nu se, hvor store besparelser, der ville være, hvis Grønland begyndte at importere dagligvarer fra Canada. På den anden side er der også bedre samhandelsmuligheder end med Danmark, når man tænker på, at vi har fælles fødevaregrundlag med vore frænder i Canada. Det bør Grønlands Landsstyre foretage en undersøgelse af i samarbejde med ICC

Tirsdag d. 9. oktober 2001
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik.

På baggrund af den seneste tids rygter forventes det, at Grønlandsfly og First Air vil nedlægge ruten mellem Grønland og Canada i løbet af oktober.

På denne baggrund har vi fra IA fremsendt et dagsordensforslag til kommunalbestyrelsen, som går ud på en fortsættelse af initiativerne til at forlænge landingsbanen i Aasiaat hurtigst muligt, og at der rettes en henvendelse til Grønlands Landsstyre om at tage stilling på baggrund af tidligere henvendelser.

Vi må deltage i de omkostningsdæmpende initiativer i forbindelse importen fra andre lande. Tidligere undersøgelser har allerede vist, hvor dyrt det er for samfundet, at Grønland fastholder traditionen med at importere færdigvarer udelukkende fra Danmark, ligesom Selvstyrekommissionens undersøgelser også har vist det. Det er på tide at tænke på alternativerne og indgå i de omkostningsdæmpende initiativer for Grønland.

Vi kan allerede nu se, hvor store besparelser, der ville være, hvis Grønland begyndte at importere dagligvarer fra Canada. På den anden side er der også bedre samhandelsmuligheder end med Danmark, når man tænker på, at vi har fælles fødevaregrundlag med vore frænder i Canada. Det bør Grønlands Landsstyre foretage en undersøgelse af i samarbejde med ICC. Ved siden af transporten af varerne ad søvejen er det også nødvendigt, at der foregår en flytransport om vinteren.

En af de nemme muligheder, vi kan se, er en flytransport fra Montreal i Canada, gennem vores venskabsby i Nunavik, Kuujjuaq, til Aasiaat. Disse nye muligheder har jeg allerede forrige år på vegne af kommunalbestyrelsen fremsat som ideer til kommunalbestyrelsen i Kuujjuaq samt Makivik Corporation (ejer af flyselskaberne First Air og Air Inuit) under økonomiudvalgets besøg i Kuujjuaq. Under de senere møder har det vist sig, at man er interesseret i den nye tankegang med henblik på samhandlen (se støtteskrivelsen fra Makivik Corporation sidste år til Landsstyret).

Interessen blev påny vist under besøget af delegationen fra Kuujjuaq til Aasiaat for nylig i forbindelse med de kulturelle arrangementer på baggrund af venskabsbyaftalen med Kuujjuaq.

Delegationen havde blandt andet deltagelse af centrale personer, som har lyst til at samarbejde om at realisere tankerne om de nye muligheder, og skønt der blev ikke afholdt formelle møder med gæsterne, blev dette udtrykt gennem personlige møder.

Skønt Aasiaat ligger i nordregionen, har byen en meget central placering, og er derfor fleksibelt placeret med hensyn til videre transport til resten af landet. Vi foreslår desuden, at man tager initiativet alvorligt så man derved også undgår at Aasiaat går i stå som en by i udvikling.

Blandt andet på baggrund heraf forslår vi, at initiativerne til denne nytænkning videreføres hurtigst muligt. Endvidere forslår vi, at der tages kontakt med Grønlands Landsstyre og ICC med henblik på samarbejde ud over samarbejdet med Makivik Corporation i Kuujjuaq.