Skal folk lade være med at gøre deres arbejde færdigt?

Efter mine begreber har staten pligt til at være loyal og tro mod princippet om rigsenheden. Samtlige dele af rigsfællesskabet er forpligtet, også økonomisk. Derfor har jeg ikke tilstrækkelig fantasi til at forestille mig staten rende fra sit ansvar i forhold til blokstilskuddet til Grønlands Hjemmestyre

Fredag d. 12. oktober 2001
Johan Lund Olsen
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Kære Juuluaraq!

Tak for dit debatindlæg "Selvstyrekommissionen bør puttes i mølposen" (Sermitsiaq nr. 40, 5. okt. 2001).

Hvordan mon din afdøde navnefælle, Grønlands Lumumba, ville have reageret hvis han havde hørt dig sige "vent med det"?

Thi kendes for ret. Intet folk i verden, heller ikke det grønlandske folk, skal nægtes sin ret til at bestemme over sin skæbne i sit eget kære fædreland.

Tværtimod har det internationale samfund pligt til ikke alene at respektere folkenes ret til selvbestemmelse, men tillige at fremme den aktivt.

Hvordan kan nogen med sin fulde fornuft i behold sige til et folk, også til det grønlandske folk, at det hele tiden skal udsætte målet om selvbestemmelse med henvisning til at "I er underudviklede", "I har ikke råd", "I har ikke uddannede folk", "I kan ikke styre landet", "Jeres sprog duer ikke" osv.!

Jeg vil tillade mig at gøre Selvstyrekommissionens formål helt klart. Vort logo handler om, at vi skal af med hæmninger, der forhindrer os i at varetage vor selvbestemmelse. Skal vi nu også vente med det?

Ingen med lidt omløb i knolden, især ikke efter den 11. sept., kan benægte, hvor svært det er at slippe af med vanetænkning.

Under vore høringer langs kysten oplever vi tit folk bringe økonomien på bane. Da det ikke skorter på eksempler, vil jeg blot henvise til en af dine artikler, nemlig "Skal vi opretholde de mange bosteder?", i Sermitsiaq nr. 10 indeværende år.

Jeg regner bestemt med, at arbejdsgruppen vedrørende økonomi og erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen svarer på dét spørgsmål, så jeg vil blot tegne billedet mere klart i forhold til folkeretten.

Vor målsætning lyder på et fuldt selvstyre inden for rigsfællesskabet rammer, hverken uafhængighed eller løsrivelse fra Danmark.

Min arbejdsgruppe undersøger for øjeblikket mulighederne for at udvikle vort selvstyre inden for rigsfælleskabets rammer, herunder alternative ordninger, der i højere grad vil imødekomme ønsket om øget selvstyre.

Jeg kan under alle omstændigheder ikke forestille mig en "2. behandling" af den gældende hjemmestyreordning, for hvis vi gjorde det, får du først rigtig lejlighed til, i fryd og gammen, at trække historien om kejserens nye klæder op af lommen.

A propos kejserens nye klæder går det mere og mere op for mig, at Selvstyrekommissionens budskab har svært ved at trænge igennem i offentligheden.

Det handler for Guds skyld hverken om uafhængighed eller løsrivelse fra Danmark.

Det handler om en politisk reform inden for rigsfælleskabets rammer, hverken mere eller mindre.

Det handler ikke om penge. Foretrækker du at rigsfællesskabet alene skal gøres op i penge?

Efter mine begreber har staten pligt til at være loyal og tro mod princippet om rigsenheden. Samtlige dele af rigsfællesskabet er forpligtet, også økonomisk.

Derfor har jeg ikke tilstrækkelig fantasi til at forestille mig staten rende fra sit ansvar i forhold til blokstilskuddet til Grønlands Hjemmestyre.

Store og små i rigsfælleskabet må bære hver sin del af byrden, såvel i medgang som i modgang.