Beskatningen af A/S-er bør ændres

Grundlaget for vores krav er, at man kan sige, at aktieselskaberne misbruger deres mulighed for at lave skattemæssige afskrivninger, fordi lovgivningen har givet mulighed for det. Vi mener, at denne mulighed i lovgivningen bør bringes til ophør

Tirsdag d. 16. oktober 2001
Mads Peter Grønvold
Emnekreds: Erhverv, Politik, Økonomi.

Man må sige, at der er stor risiko for, at den øjeblikkelige økonomiske situation i Grønland vil få alvorlige konsekvenser for servicen over for befolkningen.

Baggrunden for at vi skriver dette, er at man i finanslovsforslaget blandt andet kan se, at Grønland i øjeblikket har brug for flere økonomiske ressourcer. Såfremt der ikke skal ske serviceforringelser over for borgerne i de kommende år, må man kigge på områder, som kan være til gavn for landskassen.

Vi kræver derfor fra Kattusseqatigiit, at beskatningen af aktieselskaberne ændres snarest gennem lovgivningen. Grundlaget for vores krav er, at man kan sige, at aktieselskaberne misbruger deres mulighed for at lave skattemæssige afskrivninger, fordi lovgivningen har givet mulighed for det. Vi mener, at denne mulighed i lovgivningen bør bringes til ophør.

Denne mulighed i lovgivningen udnyttes af aktieselskaberne til skattemæssige afskrivninger, og på den måde mister landet skatteindtægter. Det synes vi er uacceptabelt i Kattusseqatigiit, og vi kræver derfor at loven ændres hurtigst muligt.

Ved at ændre skattelovgivningen for aktieselskaberne i Grønland vil der kunne komme 200 millioner kroner i landskassen på årsbasis. Derfor kræver vi, at lovgivningen ændres.