Holder KNI udsalg - årets flop?

Det fik det i hvert fald til at risle koldt ned af ryggen på mig, da jeg for nogen tid siden i en avis kunne læse, at man regnede med at dumpe hele provenuet på 230 og 240 millioner kroner ned i RG’s tomme kasse!

Fredag d. 26. oktober 2001
Niels-Jørn Jakobsen
Emnekreds: Erhverv, Etik, Love og konventioner, Politik.

Kære Jonathan & Josef!

Jeg føler mig som borger via Hjemmestyret som medejer af koncernen KNI.

Nu har jeg erfaret, at I vil sælge den grønne gren, de 6 Pisiffik-butikker fra, og det kan vel være en god ide, hvis prisen er rigtig.

Jeg vil ikke påstå, at jeg er nogen god købmand, og jeg ved af erfaring, at I / politikere heller ikke er det.

Jeg henvender mig alligevel til jer med et par spørgsmål, idet det er jer, som på mine / borgernes vegne skal handle, og som derfor også på en eller anden måde sidder inde med svarene, går jeg ud fra.

Jeg forstår godt, at en kommende storinvestor, Dagrofa, kræver at komme til at sidde på en aktiemajoritet på 51%, idet det er deres kapital, der står på spil og skal forrentes.

Dagrofa har ikke mulighed for på et senere tidspunkt at hente en nødvendig kapitaltilførsel i kundernes lommer, for hvis de forsøger det, flygter kunderne naturligvis straks over til konkurrenterne.

Eftersom det efter al sandsynlighed var umuligt at skaffe en storinvestor her i Grønland; må han altså komme udenlands fra.

Det spændende punkt her bliver nu, om du, Josef som IA-formand, forstår at svinge pisken over dine medlemmer, så de falder til patten, eller om de vil være principfaste!

Medarbejderne
Efter det oplyste, er der så en gruppe "ledende medarbejdere", som skal have 17% af aktiekapitalen.

Hvem er disse medarbejdere?

Er det mon dem, der har været med til at forhandle aftalen på plads på Hjemmestyrets og (nu måske) egne vegne?

Eller hvor langt ned i hierarkiet går man med tilbudet?

Til hvilken pris/kurs får disse ledende medarbejdere tilbudt aktierne.

Bliver det den til den samme kurs som Dagrofa skal betale, eller bliver det til en favørkurs?

Hvad med resten af medarbejderne i KNI, hvorfor skal de ikke tilbydes noget. Har de ikke udført et godt stykke arbejde og være loyale?

Hvordan med resten af aktionærerne med de 32%, hvem er det?

Er det de øvrige KNI-medarbejdere, og vil de i givet fald få aktier tilbudt på samme vilkår og til samme kurs som de ledende medarbejdere?

Er det Sakæus og Benjamin, om vi har den økonomiske formåen?

Og Hjemmestyret, hvor stor en andel vil det beholde?

Bliver aktierne udbudt i fast kurs?

Bliver selskabet børsnoteret?

Royal Greenland
Provenuet ved salget skal så efter dine oplysninger, landsstyreformand Jonathans, geninvesteres i det grønlandske erhvervsliv, i bl.a. Royal Greenland. Du har hidtil ikke villet oplyse, hvor stor en del denne koncern skal have. Er det fordi, du ikke vil sælge skindet, før bjørnen er skudt, eller er det fordi, du ikke er meget for at bekræfte de forlydender, der har været tidligere i pressen?

Det fik det i hvert fald til at risle koldt ned af ryggen på mig, da jeg for nogen tid siden i en avis kunne læse, at man regnede med at dumpe hele provenuet på 230 og 240 millioner kroner ned i RG’s tomme kasse!

Det vil jo være lidt som at tisse i bukserne, det vil lune i øjeblikket - men hvad så næste gang, for så er KNI jo solgt, og hvor mange aktiver har Hjemmestyret tilbage at sælge ud af. Nej vel, det er kun skatteborgernes lommer tilbage som indtægtskilde.

Derfor var det nok en bedre ide, at få ryddet op i RG (som jo nu har fået Keld Askær fra KNI til at vise vejen), selv om det vil gøre ondt, og så bruge hovedparten af provenuet til andre erhvervsinvesteringer, og her kunne der nævnes mange muligheder.

Hvordan konkret har Landsstyret tænkt sig provenuet ved salg af Pisiffik-butikkerne anvendt?

PS: Da jeg ved at mange andre er interesserede i svar på ovenstående spørgsmål, sender jeg mit brev til jer som et åbent brev.