Ikke nok at vederlagsloven annulleres huslejeordningen må også annulleres

Et samlevende par, hvor den ene er uddannelsessøgende og har en indkomst på 57.000 kroner, og hvor den samlede indkomst er på 247.000 kroner. Hidtil har de betalt 1.200 kroner i husleje som følge af boligsikringen, som er på 2.100 kroner. I det nye år kommer de til at betale 3.400 kroner i husleje

Fredag d. 11. januar 2002
Jaakutoqaq Heilmann
Emnekreds: Boliger, Politik, Sociale spørgsmål, Økonomi.

Landsstyret prøver på at finde udveje for at redde sig selv ved at formindske vederlagsforhøjelsen. Men det er ikke nok.

Vi, der er med i beboerforeningens bestyrelse, mener, at de byrder, som Landsstyret har lagt på en stor del af befolkningen, det vil sige huslejestigningerne, også bør annulleres sammen med de meget strenge følger.

Derfor, bibehold kassefunktionen på INI, bibehold muligheden for at indgå aftaler om afdragsordninger, ophæv kravene vedrørende udsættelse af lejere, annuller den nye huslejeordning og bibehold den gamle ordning.

I modsætning til disse bør der ansættes en pantefoged på de steder, hvor INI A/S opererer, således at vedkommende får mulighed for at træffe aftaler gennem et opsøgende arbejde hos de lejere, der måtte have oparbejdet en gæld, og hvis det kommer så vidt, laver aftaler om hvilket inventar der eventuelt skal tages i pant. På den måde kan man nemlig få et overblik over hvilke vilkår lejerne med gæld lever under. Metoden har været brugt før INI A/S blev etableret.

Man bør også have samråd med afdelingsbestyrelserne, for at finde frem til hvad der kan gøres i boligafdelingen. Afdelingsbestyrelserne har nemlig tæt kontakt med lejerne og har fået tildelt ansvar ved etableringen af INI A/S, således at man ikke kan komme uden om dem.

Vi har allerede set, at personalet ikke er forberedt på at den nye ordning træder i kraft, og at informationerne ikke er nået frem til de lejere, som det vil gå ud over, for der hersker stor tvivl i både INI A/S og kommunerne, hvilket resulterer i at der afgives meget begrænset information til de lejere, der henvender sig for at høre nærmere.

Den 14.11.2001 henvendte jeg mig og fandt ud af, at lejerne i boligstøttehuse ikke er blevet sikret oplysninger om hvad der egentlig er ved sker for deres vedkommende. Boligsikringen er ved at blive fjernet fra den gruppe, således at der for nogles vedkommende sker en 100 procents forhøjelse. Der fremsættes blandt andet følgende eksempel:

Et samlevende par, hvor den ene er uddannelsessøgende og har en indkomst på 57.000 kroner, og hvor den samlede indkomst er på 247.000 kroner. Hidtil har de betalt 1.200 kroner i husleje som følge af boligsikringen, som er på 2.100 kroner. I det nye år kommer de til at betale 3.400 kroner i husleje. Når boligsikringen på 523 kroner er modregnet vil de betale 40.800 kroner i husleje om året, samtidig med at de skal betale el ved siden af.

Som de selv siger: Vi fik et barn i 2001 og da vi fik større brug for pengene steg huslejen, således at samleverens uddannelsesstøtte forsvinder op i røg i husleje og elregning. Vi er klar over at det vil gå ud over mange familier i det nye år, især dem der får 14-dages løn, og dem der ikke får fast månedsløn, for de må nemlig ikke længere lave aftaler om afdragsordninger.

Jeg vil heller ikke undlade at nævne, de hidtidige oplysninger som A/S INI har fremsat om betalingsmåder, ikke svarer til de oplysninger som Landsstyremedlem for Boliger har fremsat, og at man endvidre er fremkommet med oplysninger, som endnu ikke var blevet vedtaget af Landstinget.

En ny lejer, som ønskede at afdrage depositum, har nemlig fået besked om at vedkommende måtte betale hele depositummet på én gang, hvilket betyder at den nye lejer blev opkrævet for i alt fire måneders husleje på én gang. Hvordan skal det forstås?

Til sidst kræver vi at den nye huslejeordning trækkes tilbage, for hvis det ikke sker vil vi begynde at indsamle underskrifter, Så der hurtigst muligt kan udskrives Nyt valg til Landstinget.