Siumut vil bevare kontakten til Danmark

Vi må til at gå i gang med at fremme det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunerne, og efter min mening må kommunernes muligheder på det område fremmes og hindringerne dertil mindskes til et mere tåleligt plan, selvfølgelig uden at skade den frie konkurrence

Fredag d. 11. januar 2002
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Politik, Rigsfællesskab og selvstyre.

Året, hvor udviklingen har sat sit præg og skabt resultater for samfundet, er gået; der har været omfattende debat i samfundet, der er igangsat forskellige reformer, privatiseringen af Hjemmestyreejede virksomheder er igangsat, og denne proces vil uundgåeligt fortsætte. KNI Pisiffik er blevet solgt, og der vil utvivlsomt følge andre i fremtiden, og hvilke områder, der vil blive privatiseret, vil blive afgjort af samfundet.

Det, der var en af vores største håb da vi indførte hjemmestyret i 1979, en endnu større grad af borgernes følelse af selvværd, selvtillid samt stigende åndelig styrke, har især vores ungdom med al tydelighed og styrke vist effekten af i år. Det er vi alle glade og taknemlige for. De unge kan være stolte og vi kan alle være stolte af dem.

Uden at være tilbageholdende har ungdommen i det forgangne år anstrengt sig for at forbedre på deres vilkår og rette op på skævhederne i samfundet, og dette mod må vi tage hatten af for.

Jeg håber at ungdommen ikke stopper her, men fortsætter deres deltagelse i samfundets aktiviteter. Vi har behov for en årvågen, viljestærk, selvstændig og arbejdsvillig ungdom. I unge skal huske på det I lærte med Jeres indsats i det forgangne år, nemlig at resultater ikke kommer af sig selv, men at først ved egen indsats kan arbejdet komme i gang og lykkes - det gælder alle steder; under uddannelse, på arbejdet og i hjemmet. Brug den styrke, som I fremviste på fremragende vis i det forgangne år, i Jeres uddannelse, på Jeres arbejde og i Jeres familie, og deltag fortsat i styrkelsen og bevarelsen af et frit samfund.

Vi har brug for modige unge mennesker og trygge børn, og vi vil fortsat have brug for dem i et Grønland på vej mod selvstyre. Ungdommen, der sammen med resten af befolkningen giver deres meninger til kende i debatten kan være med til at vise vejen frem til et selvstyrende Grønland. Også i denne debat skal der være plads til og behov for at hele det grønlandske folk deltager, for vi kan ikke undvære at vi også på denne vej fungerer som en stor familie.

Tryghed
Selvstyrekommissionen vil forelægge sin betænkning med forslag om hvilken sti eller stier Grønland skal igennem på vej mod det selvstyrende Grønland. I Siumut venter vi med spænding det færdige arbejde fra Selvstyrekommissionen og glæder os til at deltage i debatten.

Her vil jeg nævne, at vi som grønlænderne også har det kendetegn, at vi lægger vægt på vores historiske, kulturelle og familiære bånd til Danmark. Derfor ønsker vi, uanset på hvilken måde vi bliver selvstændige, fortsat at bevare vores kontakt til Danmark. Jeg vil understrege at vi i Grønland også på dette område lægger vægt på tryghed. Også i Grønland ønsker vi at indføre en styreform, der giver os større tryghed og en basal viden om, hvad der foregår i vort land.

Overtagelse af større eller fuld ansvar medfører også større arbejde. Jeg er slet ikke i tvivl om at der iblandt os findes dygtige grønlændere, der er parat til at arbejde hårdere og tage større ansvar, også på det administrative plan. Vi har dygtige grønlændere, der kan arbejde hårdt og vi må holde øjnene åbne overfor dem og være rede til at benytte dem, også selv om de måske ikke har den højeste uddannelse. Vi er et lille folk i et stor og langstrakt land, vi må alle have plads til at kunne arbejde sammen og udnytte de menneskelige ressourcer vi nu engang har.

Det er vores opfattelse i Siumut, at arbejdsgivere og ledere må være årvågne overfor mulighederne for at deres hjemmehørende medarbejdere og kolleger kan inddrages i endnu stærkere grad i samarbejdet på arbejdspladsen. Vi må endnu stærkere og endnu mere grundigt tænke over en endnu bedre udnyttelse af den hjemmehørende arbejdskraft og hvordan vi bedst og mest trygt for alle parter kan mindske behovet for udefrakommende arbejdskraft, også med hensynet til en mere direkte betjening af borgerne in mente. Det er nødvendigt med nye metoder, og det er snart igen på tide til at tænke grundigt over hvordan Grønlands fremtid skal se ud, også på dette område.

Vi må til at gå i gang med at fremme det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunerne, og efter min mening må kommunernes muligheder på det område fremmes og hindringerne dertil mindskes til et mere tåleligt plan, selvfølgelig uden at skade den frie konkurrence.

Samarbejde
Det er en opmuntrende tanke at udbygge kommunernes samarbejde på tværs af kommunegrænserne, med tanke på udnyttelse af mulighederne for styrkelse af økonomien gennem effektivisering af administrationen også. I samarbejde med KANUKOKA står vi i Siumut klar til at finde en løsning, i håb om at der gennem effektivisering også kan opstå større mulighed for kommunerne til at styrke den lokale erhvervsudvikling.

I Siumut står vi klar til at samarbejde med kommunerne, og ikke mindst har vi vilje til at medvirke til at børnene bliver sikret gennem en tæt dialog med børne- og ungdomsorganisationen Sorlak, og med hensyn til børnenes vilkår på fritidshjem, daginstitutioner samt i hjemmene.

Tak til alle i samfundet for Jeres gode arbejde i det forgangne år, jeg ønsker Jer et godt og lykkebringende arbejde i det nye år, der er med til at opretholde et velfungerende samfund.