Lad os skabe en bedre debat

Grønland trænger til en bedre debatform, specielt i de tider, hvor vi har selvstyretanken for øje. Ganske vist har vi en løbende debat, men der hentes for mange eksperter, der deltager i debatten med politiske briller

Fredag d. 11. januar 2002
Daniel Skifte
Emnekreds: Politik.

Der har været store begivenheder i året, der gik. Det være sig i verdenssamfundet, i vores eget samfund og indenfor Atassut. Nogle af begivenhederne er uhyggelige, andre samfundsproblemer burde kunne løses og andre opnåede resultater kan vi være stolte af.

Under kommunalbestyrelsesvalget sidste forår blev Atassuts borgmestre i forskellige byer forøget fra to til fem. Viceborgmestrene blev ligeledes forøget betydeligt, ligesom vores repræsentation i kommunale udvalg blev forøget væsentligt. Disse opnåede resultater er vi meget glade for.

Desværre mistede vi derimod vores plads i Folketinget, som ATASSUT havde fastholdt i ganske mange år. Dette dårlige resultat søges ændret fremover.

Man skal heller ikke undlade at nævne, at verdenssamfundet ikke blot oplevede en uhyggelig situation efter den 11. september. Den spændte situation i verden er fortsat gældende uanset om vi kan lide det eller ej.

Fiskeriet i Grønland har fortsatte problemer. Disse synliggøres bedst i aktioner som forårets havnelukninger og demonstrationer. Sælskindspriserne er også blevet så lave, at det gav konsekvenser for fangerfamiliernes levevilkår. Løsning og målrettet indsats af netop disse problemer er også yderst nødvendigt i det nye år.

Utryghed
Det utrygge politiske liv indenfor samfundet viste sig meget synligt - specielt i dette efterår, idet befolkningen klart protesterede imod Landstingets lønforhøjelser.Underskriftsindsamling krævede et nyt valg til landstinget. Denne naturlige reaktion "blussede op" netop under Folketingsvalget, endda så meget, at koalitionsregeringen i Grønland blev splittet, idet den ene part gik sin vej.

Ved indkaldelse til Landstingets ekstraordinære møde i december 2001, fik Atassut mulighed for at blive koalitionspartner med Siumut. Dette blev vedtaget af stort flertal i Atassuts hovedbestyrelse og dermed endte vores oppositionstilværelse. Siumut og Atassut dannede en ny koalitionsregering, og vi opnåede derved en større indflydelse til gavn for samfundet. Dette resultat vurderer jeg som et godt resultat for Atassut.

I forbindelse med denne vurdering, føler jeg mig forpligtet til at understrege følgende:

Partiet Atassut har siden dannelsen som politisk organisation i 1978 ikke det formål, altid at være i opposition eller at kritisere og protestere imod andre partiers resultater. Nej, Atassut blev dannet for at gøre sin indflydelse gældende og være med i opbygningen af et bedre samfund.

At være i opposition skal aldrig være en vane. Det med at kritisere og protestere hele tiden er ikke tilstrækkeligt i dagens Grønland. Det er resultaterne, der tæller. Derfor må vi hele tiden finde nye veje, fordi vælgerne efterlyser vores resultater og kun kan vurdere os udfra vores politiske handlinger. Det er derfor utroligt vigtigt at sidde ved bordet og gøre sin indflydelse gældende.

Bedre debat
Vi trænger til en ny arbejdsform i Atassut i det nye år. Dette opnås i foråret 2002, nemlig i begyndelsen af april måned, hvor Atassut holder landsmøde og nye, tidssvarende forslag fra medlemmerne kommer på bordet samt ved valg af en ny formand!

Grønland trænger til en bedre debatform, specielt i de tider, hvor vi har selvstyretanken for øje. Ganske vist har vi en løbende debat, men der hentes for mange eksperter, der deltager i debatten med politiske briller. Jeg mener, at den måde vi gør det på er ikke fyldestgørende nok. Debatformen skal ændres til det bedre.

Vi må starte med at ændre debatformen hos os selv, det vil sige hos folkevalgte. For eksempel under landstingsmøderne eller efter en debat i radio og TV er det ikke ualmindeligt at høre befolkningens kritiske røst over politikkernes udprægede "personforfølgelser" og deres evne til at "vaske hænder", hvis opgaven ikke er udført tilfredsstillende.

Nytårsønske

Mit nytårsønske er, at man arbejder for en bedre debatform her i Grønland. Hvem vil komme med forslag til, hvordan man får en bedre debatform, således at debatten fremover bliver mere alsidig og sober?

Udover de ting, jeg før har påpeget, vil jeg foreslå, at man fremover yder større indsats , således at man fremmer større informations- og oplysningsvirksomhed hertil lands, gerne større offentlig finansiering af disse virksomheder, uden derved at blande sig i mediernes og befolkningens ytringsfrihed.

Godt nytår til alle!