De bliver belastede

Hvorfor bliver så de ældre stillet ringere? Hvorfor bortfaldt boligtilskuddet til de ældre? Hvorfor rammes de på denne måde?

Lørdag d. 26. januar 2002
Mads Peter Grønvold
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

TD>
   
Huslejen er steget, som det blev besluttet under landstingets efterårssamling.

Da man debatterede emnet, var Kattusseqatigiit imod, for ikke at belaste lejerne for meget. F. eks er der så store huslejestigninger for ældre, at resten af pengene ikke rækker til resten af måneden.

F. eks. ser nogle af lejernes husleje sådan ud:

Af resten skal man bekoste mad, tøj og hvad man ellers har af fornødenheder.

I det andet eksempel tager vi et ægtepar over 63 år, og deres budget ser således ud:
 
  Indkomst Udgifter
Pensionen 8.205,-  
Husleje pr. måned   3.300,-
El   900,-
Varme   1.100,-
Telefon   600,-
Udgifter i alt   5.900,-
Resten kr. 2.305,-  
Af det resterende beløb skal man bekoste mad, tøj og hvad der ellers er af fornødenheder.

Disse forhold kan vi ikke acceptere. Da man lavede om på boligtilskuddet, lovede landsstyret at der ville blive rettet op på de ældres og andre lejeres forhold.

Hvorfor bliver så de ældre stillet ringere? Hvorfor bortfaldt boligtilskuddet til de ældre? Hvorfor rammes de på denne måde?

Sådanne beslutninger fra landstinget kan ikke accepteres. Sådanne forhold for brugerne må stoppes.

Jeg synes, at landsstyret må gøre noget målrettet for at rette op på disse skævheder.