Tyveri eller grov udnyttelse af lejere?

Vi har så taget gennemsnittet af vores husleje gennem årene, og der finder vi ud af at vi i alt har betalt over 1 million kroner i husleje i løbet af disse år, hvilket betyder at vi har betalt boligens værdi flere gange

Fredag d. 1. februar 2002
Nikolaj Heinrich
Emnekreds: Boliger, Politik, Sociale spørgsmål.

Alle vi, der følger med i samfundsudviklingen, er klar over at der er stor boligmangel i Grønland, og når man betragter konsekvenserne af dette kan man ikke undgå at se, at det udnyttes groft af toppolitikerne.

Udnyttelsen af brugerne kommer blandt andet til udtryk ved at de mange boligsøgende må betale gebyr hvert år, hvis de skal blive ved med at stå på boligventelisten, ligesom man tvinges til at betale depositum ved indflytning af bolig - forhold der overhovedet ikke var i brug tidligere. Og som om disse forhold ikke var nok, blev der fra årsskiftet 2002 indført ikke så små huslejestigninger, der direkte skal tilfalde landskassen.

Når man følger med i disse begivenheder og når man er bekendt med at det offentlige ikke må drage fortjeneste af deres ejendomme må man sige at det alene ikke er upassende, men også må karakteriseres som en grov udnyttelse af forbrugerne.

Til sommer vil der være gået 30 år siden undertegnede flyttede ind i den udlejningsbolig, som jeg stadig bor i. Da vi flyttede ind i 1972 skulle vi betale 850,- kroner i husleje, og i dag er huslejen på 5.193.- kroner. Ved indflytningen i 1972 fik vi besked om at huslejen vil være faldende i takt med at opførelsesprisen blev betalt, men det viste sig at det stik modsatte skulle ske, nemlig hastige huslejestigninger.

Da vi havde indflyttet lejligheden forhørte jeg mig om værdien af vores bolig, hvortil jeg fik besked om, at den havde en værdi på omkring 120.000 kroner. Vi har så taget gennemsnittet af vores husleje gennem årene, og der finder vi ud af at vi i alt har betalt over 1 million kroner i husleje i løbet af disse år, hvilket betyder at vi har betalt boligens værdi flere gange.

I løbet af disse år har det offentlige bekostet en indvendig maling to gange, et tætningsarbejde af badeværelset én gang samt en udskiftning af skabene én gang. Man kan så gætte på at værdien af alt dette samlet ikke er meget over 60.000 kroner.

Det er hvad realiteterne viser. Hvis vi i dag blot undlader at betale huslejen af den bolig, som vi har betalt værdien af flere gange, vil vi blive sat ud.

Den ansvarlige politiske ledelse i ethvert land har pligt til at tildele de nødvendige boliger til sine indbyggere, og det er netop derfor at Danmark hvert år giver et ikke så ringe bloktilskud til Grønland. Men til trods for alt dette udnyttes den omsiggribende boligmangel i Grønland af landets politiske ledelse til at fylde landskassen med.

De skal ikke benægte dette, for hvis de ikke havde ønsket at udnytte lejerne, hvorfor har de så ikke blot hævet skatten med én procent for at hente de 40 millioner kroner hjem.

Hvis de havde gjort det, havde de ikke hentet pengene hjem alene fra boligsøgende og lejere, men ligeligt fra hele befolkningen.

Man må formode, at det var en redningsaktion blot for at beholde sine vælgere.