Vi indsatte postflyet for at gøre det billigere og bedre

Skulle vi fremover alene benytte Grønlandsfly, og stoppe brugen af postfly, vurderer vi det som endog meget tvivlsomt, at vores serviceniveau vil blive bedre - men det vil helt sikkert blive dyrere at sende breve og pakker

Fredag d. 8. februar 2002
Per Svendsen
Emnekreds: Infrastruktur.

Indholdsfortegnelse:
Servicemæssige problemer
Manglende information
Maniitsoq
Fartplanen
Klagerne
Bedre service
Giv besked


Vi vil gerne kommentere læserbrev fra Astrid Jensen i Sisimiut samt Siumut i Maniitsoq, både omkring de mere generelle forhold, såvel som de mere konkrete eksempler.

Omlægninger i den interne beflyvning medførte fra 1. januar 2001 væsentlige prisstigninger for transport af post, hvorfor POST Greenland enten kunne hæve prisen for vore ydelser (portoen) betragteligt, eller alternativt søge at minimere transportomkostningerne. Resultatet blev, at POST valgte at reducere transportomkostningerne ved at indsætte et postfly i sommeren 2001.

At indsætte et postfly blev besluttet ud fra en økonomisk såvel som servicemæssig betragtning, altså vore ønsker om fortsat at holde priserne i ro, samtidig med at serviceniveauet skulle bibeholdes - og i flere tilfælde gerne forbedres.

Ud fra den økonomiske betragtning må postflyet siges at have opfyldt vore forventninger til fulde, og vi kan således pt. for femte år i træk holde vore priser i ro. Ligeledes kan jeg oplyse, at der pt. fortsat ikke foreligger planer om at hæve vore priser.

Servicemæssige problemer
Servicemæssigt skal jeg ærligt indrømme, at der har været visse problemer, hvilket skyldes flere årsager, eksempelvis:

Da postflyet blev taget i drift i juli 2001 opstod der problemer i vores samarbejde med Grønlandsfly, primært til de destinationer, som postflyet ikke befløj. Således var især postgangen til Maniitsoq i en periode omkring august/september 2001 meget uregelmæssig.

Trods en ganske klar landstingsforordning om pligt til at medtage post, opstod der desværre ligeledes i en periode visse uoverensstemmelser om beflyvning af den post, som vi indleverede til Grønlandsfly - på trods af, at POST Greenland modtog yderligere væsentlige prisstigninger gældende pr. 1. juli 2001 på transport af post.

Dårligt vejr samt tekniske problemer berører naturligvis også postfly, og vil derfor fortsat kunne medføre uregelmæssigheder i postgangen, som det kan berører alle transportsystemer i Grønland.

Kapacitetsproblemer, ikke mindst i forbindelse med den ændrede vinterfartplan ultimo oktober 2001 for atlantbeflyvning, hvor der ikke længere flyves om torsdagen, men til gengæld to atlantmaskiner om mandagen og om fredagen.

Endelig har vi efter ca. ½ års drift af et postfly fået en del "erfaring" - eller vi kan sige, at vi har lært af vore fejl, som vi naturligvis løbende søger at udbedre.

For en god ordens skyld var det i øvrigt Grønlandsfly, som efterfølgende opsagde den gældende aftale om transport af post til udgangen af 2001. Ligeledes, for en god ordens skyld, har det operationelle samarbejde med Grønlandsfly de seneste måneder igen været godt.

I lighed med Grønlandsfly, har vi ved uregelmæssigheder (dårligt vejr, tekniske problemer m.v.) også efterfølgende arbejdet hårdt på at minimere forsinkelser med ekstra beflyvninger, ekstraordinær opsortering af post udenfor de ellers "normale" arbejdstider o.s.v.

Manglende information
Vores væsentligste fejl i forløbet har desværre været mangelfuld og dårlig information til vore kunder. Som eksempel kan jeg her nævne, at tidligere var Grønlandsfly’s fartplaner jo lig med den service, som også vore kunder kunne forvente. Nu har vi for første gang muligheden for selv at vælge, hvor mange gange vi vil sende post til/fra en lang række byer, og det har vi ikke været gode nok til at informere om.

Som et andet eksempel kan jeg nævne de danske aviser, der sendes til Nuuk. Der er som tidligere nævnt ikke længere forbindelse mellem Danmark og Grønland om torsdagen. Altså vil torsdagsavisen først komme om fredagen. Opstår der så problemer om fredagen, ankommer posten om lørdagen. Posten opsorteres lørdag, men hvis vi ikke har informeret vores kunde tilstrækkeligt om dette, samt hvornår vi er færdige med sorteringen, vil vedkommende gå i sin postboks mandag eftermiddag som sædvanlig, og finde avisen fra torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag i sin postboks. Så ser situationen jo pludselig noget voldsom ud!

Maniitsoq
Vi har i hele forløbet søgt at holde ikke alene det økonomiske aspekt for øje, men sandelig også det servicemæssige - og har tillige ageret herefter. Da problemerne omkring uregelmæssig postgang til Maniitsoq opstod, ansatte vi yderligere mandskab til postflyet, således vi selv kunne beflyve Maniitsoq planmæssigt tre gange om ugen. Nu har vi så anskaffet yderligere et fly, som tages i brug i marts 2002, hvilket vil medføre bedre service for vore kunder i form af endnu flere ankomster og afgange, større kapacitet, mindre sårbarhed ved tekniske problemer osv.

Fartplanen
I den nuværende fartplan beflyves følgende byer planmæssigt således:
  • Nuuk - 6 dage om ugen
  • Ilulissat - 6 gange om ugen
  • Kangerlussuaq - 6 gange om ugen
  • Sisimiut - 5 gange om ugen
  • Maniitsoq - 3 gange om ugen
  • Aasiaat - 4 gange om ugen
Ved uregelmæssigheder foretages som tidligere nævnt tillige ekstraordinære beflyvninger og efterfølgende opsortering af posten.

Klagerne
Ud fra de givne oplysninger kan de tre nævnte eksempler på forsinkelse af post desværre alene kommenteres mere generelt.

Det nævnte eksempel på en befordringstid på ti dage for et brev fra Nuuk til Sisimiut er naturligvis ikke acceptabel, og bør ikke forekomme.

At Sermitsiak’ skulle være to uger om at komme til Maniitsoq står vi noget uforstående overfor, idet netop Sermitsiak’ til Maniitsoq konsekvent er blevet sendt med skib fredag aften. Skibet ankommer lørdag morgen ved 8-tiden, og lørdage ved 9-tiden er avisen således opsorteret på posthuset. At det skulle være en generel forsinkelse er vi ikke bekendte med, og såfremt avisen skulle have været to uger undervejs, skyldes det ikke postflyet, men i givet fald en beklagelig fejldirigering fra vores side.

En befordringstid på 1 måned for et brev fra Danmark til Maniitsoq er igen absolut ikke acceptabelt. Vi har dog tidligere set reklamationer, hvor det efterfølgende har vist sig, at der var tale om B-breve, altså breve som sendes med skib fra Danmark.

At POST Greenland ved beslutningen om indsættelse af postfly er medvirkende til højere priser på lufttrafikken i Grønland kan vel ikke udelukkes - slet ikke med de priser der skulle betales for transport af post.

Dog steg priserne som bekendt før vi indsatte postfly nummer 1, og det var som tidligere nævnt netop prisstigningen som var årsagen til indsættelse af postflyet. Det er dog mere generelt vores holdning, at POST Greenland naturligvis skal tilgodese vore egne kunder prismæssigt, og øvrige firmaer, eksempelvis Grønlandsfly, skal tilgodese deres kunder. Vurderes det generelt, at der er tale om urimelige prissætninger på ydelser, kan eksempelvis Konkurrencenævnet så vurdere sådanne sager.

Bedre service
At der nu er rettet fokus på POST Greenland i forbindelse med indsættelse af postfly, finder vi logisk, og vi vil naturligvis søge at imødegå dette, blandt andet ved at øge informationsniveauet væsentligt fra vores side, ikke mindst forbedre vores service ved indsættelse af postfly nummer to her om få uger.

Øget informationsniveau gør det naturligvis afgjort ikke alene. Indsættelsen af postfly nummer to vil medføre væsentlige serviceforbedringer af postbefordringen til en række byer, for breve såvel som pakker.

Skulle vi fremover alene benytte Grønlandsfly, og stoppe brugen af postfly, vurderer vi det som endog meget tvivlsomt, at vores serviceniveau vil blive bedre - men det vil helt sikkert blive dyrere at sende breve og pakker.

Det er faktisk vores opfattelse, at vi generelt yder en ganske flot postservice, ikke mindst når infrastrukturen i et land som Grønland tages i betragtning. Men, når alt dette er skrevet, kan vi naturligvis ikke sige os fri for at begå fejl, hverken i forbindelse med de millioner af breve som vi distribuerer årligt, såvel som eksempelvis ved indsættelse af postfly.

Giv besked
For at rette/udbedre eventuelle fejl begået af os, er det meget vigtigt, at vore kunder informerer os herom. Opstår der problemer, vil vi derfor meget gerne høre fra vore kunder så hurtigt som muligt, således vi snarest kan udbedre en eventuel fejl fra vores side. Udover at kontakte den lokale postmester, kan postledelsen i Nuuk naturligvis også til enhver tid kontaktes.

At brevveksling er en dejlig og charmerende måde at kommunikere på, kan vi selvfølgelig kun give Astrid Jensen i Sisimiut ret i. Vi håber, at du fortsat vil benytte denne kommunikationsform - til gengæld lover vi, at alle medarbejdere i POST Greenland som altid vil arbejde hårdt og målrettet på, at din korrespondance kommer hurtigt, sikkert og billigt frem til modtageren.