Vi overholder alle aftaler

De rejer mellem 2 og 3 gram, der kan anvendes til færdigvarer, giver på landsplan Royal Greenland A/S en indtjening i størrelsen 2 mio. kr.

Fredag d. 8. februar 2002
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Erhverv, Fiskeri.

TD>
   
I en artikel i forrige fredags Sermitsiaq og i en pressemeddelelse fra fiskeriforeningerne i Ilulissat bliver det påstået, at Royal Greenland stjæler fiskernes rejer.

Dette blev gentaget ved indslag i KNR-TV Qanorooq i fredags. Dette er en uhyrlig påstand som er fuldstændig uden hold i virkeligheden.

Sandheden er, at Royal Greenland nøje overholder de aftaler, der er indgået mellem fiskernes organisationer og Royal Greenland A/S. Disse aftaler beskriver nøje, hvorledes der skal indhandles, og hvilke rettigheder og pligter parterne har.

Så hvis fiskerne er utilfredse med de aftaler deres hovedorganisationer har indgået, må de klage der og ikke beskylde Royal Greenland og vore medarbejdere for at være tyveknægte.

Principperne i den nuværende indhandlingsinstruks blev fastlagt den 13. juli 2000 efter aftale mellem Royal Greenland og KNAPK/ SQRP, og de efterfølgende justeringerne er hver gang efter forhandling med KNAPK/ SQRP.

Fiskerne har naturligvis ret til at deltage ved indhandlingen, så de kan se, at det foregår i henhold til aftalerne. Ligesom der er en række ankemuligheder, såfremt fiskeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Når dette er sagt, vil jeg gerne skyde en hvid pil efter påstanden om, at Royal Greenland A/S kan udnytte hver eneste reje, der vrages, og derfor tjener penge på noget fiskerne ikke får penge for.

Ved indhandling i Ilulissat og Aasiaat blev der sidste år vraget 15,1 procent af brutto landingen, hvilket umiddelbart lyder voldsomt. Dette tal dækker over de rejer som ikke kan anvendes i produktionen (se tabellen).

Det er kun rejerne mellem 2 og 3 gram, der har en økonomisk betydning om end beskeden. De øvrige vragtyper giver derimod omkostninger i produktionen, idet de jo giver omkostninger at frasortere disse i forskellige del af produktionsprocessen.

De rejer mellem 2 og 3 gram, der kan anvendes til færdigvarer, giver på landsplan Royal Greenland A/S en indtjening i størrelsen 2 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at de var en del af en prisaftale, hvor KNAPK og Royal Greenland aftalte at indføre en ny størrelse nemlig X-stor med en højere pris.

Det er Royal Greenlands opfattelse, at de misforståelser, der forhåbentlig nu er ryddet af vejen, kan skyldes, at man misforstår vore indhandlingssedler. Vi vil derfor tage initiativ til at fabrikslederne i henholdsvis Ilulissat og Aasiaat afholder et kursus for fiskerne i samarbejde med lokalafdelingerne af KNAPK. Når vi har erfaringerne herfra, vil vi gennemføre lignende tiltag i resten af landet.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at det ser ud til, at vragprocenten har været faldende den senere tid, hvilket tyder på, at fangstbehandlingen om bord er blevet bedre, hvilket også var hensigten med instruksen.