Universitetsparkens etablering eller ej?

Det er jo en kendt sag, at ens frihedsgrader i højere grad bliver stækket i forbindelse med deltagelse i et regeringssamarbejde end at være i oppositionen. Derfor er det for mig interessant at få at vide, om du fastholder dit kritiske nej til Universitetsparksprojektet, hvis emnet bliver aktuelt til den kommende forårssamling

Onsdag d. 20. februar 2002
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Emnekreds: Politik, Uddannelse, Økonomi.//////"Tiden er ikke inde til at etablere en forskerpark. En masse andre projekter er langt vigtigere end forskerparken (læs: Universitetsparken, red.). Derfor bør vi vente med projektet".
Ordene er gengivet i Sermitsiak nr. 18 den 4. maj 2001, som du fremkom med under 1. behandlingen omkring etableringen af Universitetsparken.

Til AG den 8. maj 2001 udtrykte du dig i så klare vendinger, så ingen kunne misforstå, hvor din sympati lå:


////// "Vi kan ikke tillade os, at bruge 160 millioner kroner på enkelte uddannelser, mens skolebørn får undervisning i fyrrum, omklædningsrum, containere, boglagre og gangarealer" og længere nede i artiklen: "Med kollegier og 17 boliger til administrationspersonalet vil investeringen løbe op i 210 millioner kroner".
Disse klare meldinger fulgte du efterfølgende op med et NEJ sammen med Atassut til de tre behandlinger af forslaget.

Det var sidste år.

Selvom etableringen af en Universitetspark blev besluttet ved Forårssamlingen 2001, er det ikke ensbetydende med, at der så vil blive opført en Universitetspark. For ifølge lovgrundlaget skal en del af midlerne til en Universitetsparken tilvejebringes via fondene. Hvis Støttekomiteen, der er nedsat med det ene formål at indsamle fondsmidlerne, ikke formår at tilvejebringe et tilfredsstillende beløb, har Landstinget mulighed for at standse projektet. Den såkaldte "stopklods" i projektet. Støttekomiteens deadline er inden Forårssamlingen 2002.

I den forbindelse har jeg følgende spørgsmål til dig:

Hvis Støttekomiteen mod forventning ikke skulle have fået indsamlet et tilfredsstillende beløb, hvordan vil du så forholde dig, når emnet bliver behandlet i Landstinget?

Baggrunden for mit spørgsmål er, at du i mellemtiden har skiftet oppositionstilværelsen ud med at være et ledende medlem af den nuværende regeringskoalition, hvor du som bekendt har titel af at være Landsstyremedlem for Økonomi og tillige er Landsstyreformand i Jonathan Motzfeldts fravær.

Det er jo en kendt sag, at ens frihedsgrader i højere grad bliver stækket i forbindelse med deltagelse i et regeringssamarbejde end at være i oppositionen. Derfor er det for mig interessant at få at vide, om du fastholder dit kritiske nej til Universitetsparksprojektet, hvis emnet bliver aktuelt til den kommende forårssamling. For vi er jo ikke tvivl om, hvordan det andet universitetsparksglade regeringsparti vil forholde sig til dette emne!

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Med venlig hilsen
Per Berthelsen
Demokrat