Hvad skal der gøres i Grønland?

Der mangler åbenbart ideer og handling fra Grønlands politiske top. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side »bare« venter på, at problemerne »selv« forsvinder for eksempel gennem massekonkurs indenfor fiskerierhvervet

Fredag d. 22. februar 2002
Erik H. K. Heilmann
Emnekreds: Politik.

Indholdsfortegnelse:
Ideer og handling efterlyses
Befolkningsudvikling og levevilkår
Økonomisk vækst og forbedringer


Hvordan ønsker vi, at Grønland skal se ud om 5 til 40 år? Er der fremtidsversioner, som er realistiske, og som man følger op på ?

Der er blevet fremlagt en strukturpolitisk handlingsplan, som man åbenbart allerede har glemt alt om. Der ses ikke generelt nogen fastkurspolitik i relation til finansloven for 2002 og fremover.

For tiden er det meget fremme at diskutere fiskeriets problemer, og man har det sidste års tid ustandseligt henvist til først "Olsen udvalget" og så "Enoksen udvalget". Skal de alene løse fiskeriets strukturproblemer? Er det realistisk politik?

"Enoksen udvalgets" formand har udmeldt, at de selvfølgeligt ikke alene kan løse fiskeriets strukturproblemer. Så hvorfor henvise hele tiden til udvalget! Det har jo helt klart meldt ud om situationen. Problemet er politisk og skal løses af Landsstyret eller Landstinget ved, at man fastsætter fastkurspolitik om, hvad man vil med erhvervet, som er Grønlands hovederhverv.

Ideer og handling efterlyses
Der mangler åbenbart ideer og handling fra Grønlands politiske top. Grønland er ikke tjent med, at man fra politisk side "bare" venter på, at problemerne "selv" forsvinder for eksempel gennem massekonkurs indenfor fiskerierhvervet.

Man henviser også til, at hele verdens rejemarked har problemer og sætter sig derefter tilbage i stolen. Problemet skal løses fra roden, selv om det på kort sigt kommer til at gøre ondt for mange i erhvervet. Problemerne bliver større dag for dag, hvor er de ansvarlige toppolitikere? Hvor vil Landsstyret hen?

Man lukker af for at landstingsmedlemmerne kan fremlægge løsningsforslag og foretage handling her og nu ved, at nægte indkaldelse af Landstinget til først kommende lejlighed. Det er også kun landstinget der kan ændre finansloven og eventuelt ændre prioriteringerne i samfundets interesse.

Det er lige som om Grønlands nuværende politiske top hellere vil beholde deres stole for enhver pris. Kom ud med jeres ideer og vis handlemod for Grønlands skyld. Der er snart ikke mere tid til bare at lade tingene gå deres egen gang.

Befolkningsudvikling og levevilkår
Der udmeldes konstant, at der skal udvikles og forbedres i forbindelse med befolkningens levevilkår ligeligt over hele Grønland. Er det en realistisk politik set i forhold til nutidens aktuelle problemer. Er det ikke bare endnu en politisk varmluftballon som kan briste når som helst?

Har Grønland råd til at hele landet skal udvikles ligeligt uden lokomotiv? En af Grønlands nuværende lokomotiver, Royal Greenland A/S, har store problemer som kun bliver større, hvis der ikke gøres noget radikalt.

Man er nu nødt til at diskutere, om Grønland har råd til at køre i samme spor, hvor der skal være ligelige levevilkår uanset, hvor i landet man vil bosætte sig. Det er rigtignok ønskeligt, at alle skal have lige levevilkår alle steder, men Grønland har ikke råd til denne politiske fremgangsmåde lige nu, hvor samfundet har så store problemer mange steder.

Økonomisk vækst og forbedringer
Grønland ligger nu i økonomisk kraftigt nedgangsperiode og har været det de sidste to-tre år. Et landsstyremedlem for økonomi har udmeldt, at vi havde kraftig økonomisk vækst. Hvor kommer disse udmeldinger fra?

Har man lige som med Royal Greenland A/S skubbet og skjult realiteterne for befolkningen?

Man kunne nok billedligt sige, at Grønlands økonomiske vækst og forbedringer er som en skib, der er nymalet, men tager vand ind. Fint skal det være. Man er tilsyneladende ligeglad med, om skibet synker tungt til bunds.

Tiden er til forandring, hvis Grønland i fremtiden skal være selvstændig og økonomisk selvbærende som ligeværdig partner indenfor Kongeriget Danmark.