Biologerne er gået over grænsen

Mon ikke de såkaldte eksperter - danskerne - ser bort fra handlinger der er udført af fiskere fra andre lande? Eller også vil de ikke erkende handlingerne, skønt de godt er klar over at deres landsmænd i høj grad er medansvarlige

Fredag d. 22. februar 2002
Jens Larsen
Emnekreds: Jagt, Miljø og natur, Politik.

Hen mod slutningen af sidste år fik vi besked om at der vil ske stramninger i fuglefangsten fra årsskiftet. Man begrunder det endnu en gang med grønlændernes sløseri på det område.

Som bruger af fangstdyrene og som én der bidrager til det daglige brød gennem fangsten er det ikke længere sjovt at der indføres restriktioner overalt. Som sagt, lægger man skylden alene på grønlænderen, der lever af fangstdyr.

Vi fangere må tage bladet fra munden og dreje beskyldningerne til den anden side. Det kan ikke kun være os, der skal hænges op som de ansvarlige.

Mon ikke de såkaldte eksperter - danskerne - ser bort fra handlinger der er udført af fiskere fra andre lande? Eller også vil de ikke erkende handlingerne, skønt de godt er klar over at deres landsmænd i høj grad er medansvarlige. Lad os tage lomvierne som eksempel, for det drejer sig om disse fugle. Under 70’ernes laksefiskeri havde udenlandske fiskere omfattende drivgarnsfiskeri og fik tusinder af lomvier i garnene, som blot blev smidt ud.

Er det ikke rovfangst og overudnyttelse? Ud over fuglene fik de udenlandske fiskere også masser af marsvin i garnene som de også kasserede. Har man nævnt disse ting i debatten?

Når den nye fuglebekendtgørelse træder i kraft vil mange jollefiskere blive ramt. Tænk blot på riderne! De vil ikke længere kunne udnytte riderne, som de driver fangst på om foråret fra slutningen af marts og frem til april, og det til trods for at fangsten er et uundværligt bidrag til deres indtjening.

Gennem stigningen på oliepriserne vil hele levegrundlaget endnu engang blive ramt, uden at myndighederne har foranlediget nogle former for kompensationer.

Mens dagene er blevet endnu sværere kræver den nuværende status i vores liv som fangere og fiskere at stilheden skal brydes. Hvis vi skal kunne kæmpe imod presset fra udlandet bør vi være sammen i fællesskabets navn.

Da laksefiskeriet var på sit højeste i sin tid brugte de føromtalte udenlandske fiskere meget forskelligt fiskeudstyr og var blandt dem, der udnyttede bestandene grovest. Biologerne må forstå at de også må rette kritikken mod deres landsmænd, i stedet for lægge hele skylden på grønlænderne.

Vi driver fangst fordi vi lever af det, ikke for at drive rovfangst, også fordi vores levevis altid har været baseret på fangstdyr. Vi må derfor svare på kritikken, for vi har fået nok af at få skylden for alt! Til omverden bliver grønlænderen fremstillet som én der er ved at udrydde sit lands levende ressourcer på grund af rovfangst! Vil du stiltiende acceptere og høre på det? Nej, vel?

De alt bestemmende biologer i vores land må forstå og skele til, at deres landsmænd i høj grad er medansvarlige i den grove udnyttelse af fangstdyrene. Kom i gang med debatten i stedet for at lægge skylden alene på grønlænderne! Du har ansvaret for dit lands fremtid!